aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Matteüs 22,34-46
Het grote gebod
— een vertaling gemaakt door Machteld van Woerden, ingevallen voor Marianne Storm  
Mattheüs 22,34–40

34. De Farizeeën, die hoorden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, verzamelden zich bij hem.

35. Eén van hen, een Torageleerde1 , vroeg hem om hem op de proef te stellen:

36. Meester, wat is het grote gebod2 in de Tora?

37. Hij zei hem: je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand3 ;

38. dat is het grote en eerste gebod.

39. Het tweede is daaraan gelijk:
je zult je naaste liefhebben, (hij is) zoals jezelf (Mij lijkt het een discussie waard, wat hier precies wordt bedoeld: een aansporing tot eigenliefde? Of is het meer een uitleg, dat de naaste net zo’n mens is als jijzelf?
Zie ook de vertaling van Martin Buber van Lev. 19, 18: Halte lieb deinen Genossen,
dir gleich.}


40. Aan deze twee geboden hangt heel de Tora en de profeten.

Noten
1Aangezien het hier om de Tora handelt leek het mij beter om dat woord hier ook te gebruiken en aldus onderscheid te maken tussen ‘de wet’ zoals wij die kennen en de wet die hier bedoeld wordt. Zie ook de vertaling van Chouraqui: un maître de la Tora.
2Het grote gebod, oftewel het kelal gadol, kan worden opgevat als een samenvatting van alle geboden in de Tora.
3In Deut. 6,5 vind je i.p.v. verstand: kracht

Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Zesde zondag van de herfst
Laatste wijziging 12 Oct 2008 15:18:02
Reacties:
harrypals: veel dank [2008-10-10 10:41:48]
voor deze heldere en goed voor te lezen vertaling. Het Joods eigene klinkt goed door — ik ga helemaal in de noten, en in de vertalen 'Torageleerde— en 'Tora' en 'wat is het grote gebod' (en niet 'grootste' zoals NBV en vele vertalingen).
Ik plaats nog 2 kanttekeningen bij de NBV-vertaling (daar is dez site toch ook voor):
— jammer dat daar in vs. 34 het lijfelijke woord 'horen' is vervangen door 'vernemen'; ik denk dan in alle eenvoud: het gaat er toch om te vertalen wat er staat, en niet te verfraaien?
— in vs. 40 keert de NBV het beeld om: niet 'aan deze 2 hangt alles', maar 'deze 2 zijn de grondslag' — is helemaal niet nodig, waarom deze verandering? respecteren van de beelden vind ik vanzelfsprekend

Andere vertalingen: Mat. 22,41-46 , Mat. 22,34-46 Het grote gebod, Mat. 22,34-46
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 49; Colofon