aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de herfst, 5 oktober 2008
Matteüs 21,33-43
Vertaling
33Hoor een andere gelijkenis:
een mens, heer van het huis,
plantte een wijngaard
plaatste er een omheining omheen
groef er een perskuil in
en bouwde er een toren in
hij verhuurde deze aan pachters1
en ging op reis.
34Wanneer de juiste tijd voor de vruchten naderde,
zond hij zijn slaven
naar de pachters
om de vruchten ervan in ontvangst te nemen.
35Maar de pachters, grepen2 zijn slaven vast,
hebben de een geslagen
de ander gedood
en de derde gestenigd.
36Weer zond hij slaven, andere,
meer dan de eerste keer
en zij deden hen op dezelfde manier.
37Als laatste zond hij hen zijn zoon,
zeggend:
„Mijn zoon zullen ze ontzien”.
38De pachters nu, als ze de zoon zien,
zeiden onder elkaar:
„deze is de erfgenaam, kom op,
laten wij hem doden
en laten wij zijn erfenis aan ons houden".
39En ze grepen hem,
gooiden hem uit de wijngaard
en doodden hem.
40Wanneer nu de heer van de wijngaard komt,
wat zal hij doen met die pachters?
41Zij zeggen tegen hem:
„Deze kwaadstichters zal hij een kwade dood doen sterven
en de wijngaard zal hij verhuren
aan andere pachters die hem de vruchten zullen afleveren
telkens op hun tijd".
42Jezus zei tot hen:
hebben jullie nooit in de schriften gelezen:
„de steen die de bouwlieden verworpen hebben,
die is geworden tot het hoofd van de hoek
door de Heer is dit geschied
en het is wonderlijk in onze ogen3 ?”
43Daarom zeg ik jullie:
Het koninkrijk van God
zal van jullie worden afgenomen
en gegeven aan een volk
dat de vruchten daarvan opbrengt".
Noten
1evt.: boeren, wijnboeren
2Hetzelfde grondwoord wat in het vorige vers als ïn ontvangst nemen" is vertaald
3Psalm 118,22-23
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Derde zondag van de herfst
Laatste wijziging 28 Sep 2008 17:41:42
Reacties:
wiersma: apodemeo [2008-10-03 07:22:34]

van Thom Naastepad geleerd dat "apodemeo" letterlijk vertaald kan worden met: van zijn volk weggaan. dat lijkt mij hier wel aardig gezien de dubieuze situatie waarin de pachters / de mensen van het volk terecht zijn gekomen

Andere vertalingen: Mat. 21,33-46 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] de pachters, Mat. 21,33-43 [Evangelie] , Mat. 21,33-46 [Luthers leesrooster]

Derde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,33-43 [Evangelie]
Gen. 37 [OT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 111; Colofon