aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van de herfst, 28 september 2008
Matteüs 21,23-32
Vertaling
23Hij was naar de tempel gegaan.
De overpriesters en de oudsten van het volk gingen naar hem toe
terwijl hij onderricht gaf.
Zij zeiden: 'met welke volmacht doet u die dingen?
Wie heeft u die volmacht gegeven?'
24=Jezus antwoordde hen:
'Ik zal u ook iets vragen.
Wanneer u mij (dat) zegt,
zal ik ook u zeggen met welke volmacht ik die dingen doe.
25De doop van Johannes, vanwaar was die?
Uit de hemel, of uit mensen?'
Zij overlegden met elkaar:
wanneer wij zeggen ‘uit de hemel’,
zal hij tegen ons zeggen: ‘waarom hebt u hem dan niet geloofd?’
26Maar als wij zeggen ‘uit mensen’, moeten wij de schare vrezen,
want allen houden Johannes voor een profeet.
27Zij antwoordden Jezus: ‘wij weten het niet’.
Toen zei hij tegen hen:
‘dan zeg ik u ook niet met welke volmacht ik die dingen doe’.
28Wat dunkt u?
Iemand heeft twee kinderen.
Hij gaat naar de eerste en zegt:
‘kind, ga vandaag werken in de wijgaard’.
29Hij antwoordt: ‘dat wil ik niet’.
Later verandert hij van gedachte en gaat wel.
30Dan gaat hij naar de andere en zegt hetzelfde.
Deze antwoordt: ‘Hier ben ik, heer’, maar hij gaat niet.
31Wie van die twee heeft gedaan wat de vader wilde?
Zij zeggen: ‘de eerste’.
Zegt Jezus tegen hen: ‘voorwaar ik zeg u:
de tollenaars en de hoeren gaan eerder dan u naar het koninkrijk van God.
32Immers: Johannes is naar u toegekomen op de weg van de gerechtigheid,
maar u hebt hem niet geloofd.
Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloofd.
Hoewel u dat zag bent later niet van gedachte veranderd’.
om het wel te geloven.
=
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Tweede zondag van de herfst
Laatste wijziging 25 Sep 2008 19:13:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,23-32 [Evangelie] , Mat. 21,23-32 [Evangelie] , Mat. 21,23-32 [Evangelie] Jezus keert de machtsvraag om, Mat. 21,23-32 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 21,23-32 [Commentaar]

Tweede zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,23-32 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 127; Colofon