aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 6 september 2020
Ezechiël 33,7-11
Inleiding
Vertaling: J.W. Mazurel
Vertaling
7Jij nu, mensenkind,
om uit te kijken heb ik jou aangesteld over het huis Israël.
Hoor je uit mijn mond een woord
dan zul je hen namens mij waarschuwen.
8Wanneer ik tot de misdadiger zeg:
Misdadiger, je zult zeker sterven
maar jij spreekt niet om de misdadiger te waarschuwen voor zijn pad
dan zal die misdadiger om zijn ongerechtigheid sterven
maar jou zal ik voor [het vloeien van] zijn bloed verantwoordelijk stellen.
9Maar jij,
wanneer jij een misdadiger waarschuwt om van zijn pad om te keren
en hij keert niet om van zijn pad
dan zal hij om zijn ongerechtigheid sterven
maar heb jij je leven gered.
10Jij dan, mensenkind
zeg tot het huis Israël:
Aldus zeggen jullie:
Ja, onze opstandige daden en onze zonden drukken op ons
daardoor rotten wij weg
hoe dan zouden wij kunnen leven?
11Zeg tot hen:
Zowaar ik leef
– godsspraak van mijn heer JHWH
zou ik genoegen scheppen in de dood van de misdadiger?
Veeleer in het omkeren van een misdadiger van zijn pad
opdat hij leeft.
Keert om, keert om van jullie boze paden.
Waarom zouden jullie sterven, huis Israël?
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 11 Jul 2020 12:24:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,1-20 [OT-alt] , Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 33,7-11 [OT]
Rom. 12,9-21 [Epistel]
Rom. 12,9-21 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 896; Colofon