aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Negende zondag van de zomer, 17 augustus 2008
Matteüs 15,21-28
Inleiding
Een "heidense"vrouw houdt vol
Vertaling
21Jezus ging uit vandaar en trok zich terug naar het gebied van Tyrus en Sidon
22Zie, een Kanaänitische vrouw uit die streek ging uit 1) en schreeuwde:
  Ontferm u over mij
  heer, zoon van David!
  Mijn dochter is ernstig bezeten!
23Maar hij antwoordde haar 2) met geen woord.
Zijn leerlingen gingen naar hem toe en vroegen:
  Laat haar gaan,
  want zij schreeuwt ons achterna.
24Maar hij antwoordde:
  Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis Israel.
25Maar zij kwam, viel voor hem neer en zei:
  Heer,
  help mij!
26Maar hij antwoordde:
  Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het de honden toe te werpen.
27Maar zij zei:
  Ja, heer,
  maar de honden eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun heren3).
28Toen antwoordde Jezus haar:
  O vrouw,
  groot is je geloof.
  Laat het voor je gebeuren zoals je wenst.
En haar dochter was genezen vanaf dat moment.


1) Ook is mogelijk: “ging/kwam uit die streek”. Als griekse eis in vs. 21 slechts de richting van Jezus reis aangaf, en nog niet de plek van aankomst, is het mogelijk dat de ontmoeting zelf niet in gebied van Tyrus en Sidon plaats vond.

2) Jammer dat NBV niet opbouw heeft gezien van het viervoudig antwoorden van Jezus, dat loopt van: “Hij antwoorde haar met geen woord”, via “Hij antwoordde…”, Hij antwoordde…” naar “Toen antwoordde Jezus haar…”! De vertaling “Maar hij keurde haar geen woord waardig” – zegt bovendien meer dan de tekst zelf.

3) Hier “heer” gehandhaafd als vertaling van kurioi, i.v.m. haar aanroepen van Jezus als kurios. Hier wordt superioriteit van Jezus, of van de Joden aangeduid (zie Barrett, in Matthew, ICC).
Afdrukken | vertaling door Barend Drewes | bij Negende zondag van de zomer
Laatste wijziging 18 Jul 2008 19:14:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 15,21-31 [Evangelie] , Mat. 15,21-28 [Evangelie] "Jouw wil geschiede", Mat. 15,21-28 [Luthers leesrooster] , Mat. 15,21-28 [Evangelie]

Negende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 15,21-28 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1262; Colofon