aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag van de zomer, 10 augustus 2008
Matteüs 14,22-33
Inleiding
Jezus is er! —

In het gedeelte hieraan voorafgaande vinden de massa's Jezus, als hij alleen is (14, 13v.), en dan gaat hij zijn leerlingen voor in delen t.b.v. de massa's; nu gaat hij zelf, terwijl hij alleen is, op zoek naar het scheepje van zijn leerlingen, middenop de woeste zee...
Vertaling
Mattheüs 14, 22-33

22En meteen dwong1 hij de leerlingen
om in het schip te gaan
en hem vooruit te varen naar de overkant —
terwijl hij zich van de massa’s losmaakte2 .
23En toen hij zich van die massa’s had losgemaakt
ging hij omhoog de berg op,
op zichzelf, om te bidden.
Toen het avond werd was hij daar alleen3 .
24Het schip was4 al vele stadiën van het land5 af,
geteisterd door de golven –
want de wind was tegen.
25In de vierde nachtwake6 kwam hij naar hen toe,
wandelend over de zee7 .
26Maar de leerlingen –
toen ze hem over de zee zagen wandelen
raakten ze in paniek8 ,
ze zeiden:
‘Het is een spook!’ –
en van angst schreeuwden ze het uit.
27Maar meteen sprak Jezus hen aan9 ,
hij zei:
‘Houdt moed10 ,
ik ben er11 !
Niet angstig zijn!’
28Ten antwoord zei Petrus tegen hem:
‘Heer, als u er bent
beveel mij12 bij u te komen, over de wateren13 !’
29Hij zei:
‘Kom!’
En Petrus daalde van het schip af,
hij wandelde over de wateren
en kwam naar Jezus toe.
30Maar toen hij naar de [krachtige] wind keek14
werd hij angstig,
en hij begon neer te zinken15 ,
hij schreeuwde het uit,
hij zei:
‘Heer, red mij!’
31Meteen strekte Jezus de hand uit,
hij nam hem op
en hij zegt tegen hem:
‘Kleingelovige,
waarom was je in tweestrijd?’
32En toen ze omhoog gegaan16 waren, het schip in,
gaf de wind het op.
33Die in het schip waren wierpen zich voor hem neer,
ze zeiden:
‘Waarachtig, Gods zoon bent u!’
Noten
1NBV heeft ‘gelasten’ i.p.v. ‘dwingen’; daarvoor heeft Matth een ander woord
2vss. 22/23 — ‘zich losmaken’ – zo Naardense bijbel
3de NBV voegt bij ‘alleen’ toe ‘helemaal’; waarom?
4bij de NBV wordt de stoplap ‘intussen’ toegevoegd, de Friese vertaling doet hetzelfde met ‘underwilens’
5‘land’ (‘gè’, ‘èrèts’) in NBV wegvertaald door ‘vaste wal’
6‘in de 4e nachtwake’ wordt door de NBV vervangen door ‘tegen het einde van de nacht’; de vreemdheid van de tekst wordt verdonkeremaand, en een geladen begrip ‘einde’ geintroduceerd
7vss. 25/26 – ‘de zee’ (‘thalassa’) is een onschuldig ‘meer’ geworden bij NBV, GNB en Willibrord-vertaling, in de Friese vertaling ‘wetter’
8‘paniek’ treffend bij NBV en Willibrord-vertaling
9‘aanspreken’ treffend bij NBV
10‘blijf kalm!’ als vertaling van ‘tharseite’? (NBV/GNB); Willibrord-vertaling al net zo erg: ‘rustig maar!’, de Friese vertaling ‘stil mar’; verkleutering / verpopping van het verhaal...; Statenvertaling heeft ‘zijt goedsmoeds’ — mooi
11Chouraqui vertaalt ‘je suis!’, is iets voor te zeggen, als herinnering aan het meegaande erbij zijn van de Eeuwige in het woestijnverhaal
12er staat heel wonderlijk ‘beveel mij’ en niet ‘zeg me’ (NBV)
13vss. 28/29 – er staat 2 x ‘wateren’, is meer / dreigender dan ‘water’ (NBV / GNB / Willibrord-vertaling / Statenvertaling)
14‘toen hij voelde’ (NBV) voor ‘blepoon’?; Willibrord heeft ‘letten op’, zou kunnen
15‘neerzinken’ – het ‘afdalen’ van het schip (vs. 29) wordt voortgezet (2 x ‘kata-‘)
16‘omhoog gaan’ hier toch niet toevallig hetzelfde woord als in vs. 23; tegenstelling met vs. 29 ‘afdalen’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Achtste zondag van de zomer
Laatste wijziging 21 Aug 2008 16:29:54
Reacties:
zuurmond: Reactie op vertaling [2008-08-07 12:48:06]
Goed voorleesbare vertaling, met boeiende voetnoten.
Enkele punten bij de vertaling:

* Heel mooi vertaald vind ik het 'in tweestrijd' van vers 31 als vertaling van di-stazo.

* Intrigerend vind ik het 'ik ben er' van vs. 27/28. Mijn Grieks is onvoldoende om dit vertaaltechnisch te beoordelen. Maar bijbelstheologisch ontstaat zo een bepaald aardige associatie met de Naam die meetrok door de woestijn. Maar wat mij betreft verdient deze vertaling wel iets meer toelichting dan alleen de verwijzing naar Chouraqui.

* In vs. 30 laat je het [ischuron] helemaal weg. Is dat niet wat erg streng. Waarom niet tussen haakjes meevertalen?

* De voetnoot bij het 'omhoog-gaan' van vs. 32 is kostbaar. In je vertaling viel het me al op — dus in de voorlezing zal het voor menig hoorder verstaanbaar zijn.

* Het 'moe worden' van de wind van vs. 32 spreekt weliswaar tot de verbeelding (de wind legt het af tegen Jezus), maar ik vind het toch overdone. Als je al iets van dat overwonnen worden in de vertaling weer wilt geven, waarom dan niet in iets gewonere taal: "gaf de wind het op".


Een enkele exegetische opmerking er nog bij:
De 'uitgestrekte hand' verwijst naar Exodus. In Ex. 3:20 (tevens in 7:5)is het de hand van de Heer, die vervolgens een tiental malen wordt gerepresenteerd door de hand van Mozes (bij de Farao en bij het water — Ex. 4:4, 7:19, 8:5, 8:16, 9:22, 10:12, 10:21, 14:16, 14:26).

Andere vertalingen: Mat. 14,22-36 [Evangelie] Groot van vertrouwen of kleingelovig?, Mat. 14,22-33 [Evangelie] Over de wateren, Mat. 14,22-33 [Evangelie]

Achtste zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 14,22-33 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 111; Colofon