aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jona 2,2-11
2Jona bad tot JHWH, zijn god, uit het ingewand van de vis en zei:
3Ik riep uit benauwdheid voor mij
tot JHWH en hij antwoordde mij.
Uit de schoot van de dood smeekte ik.
Gij hebt mijn stem gehoord.

4Gij slingerde mij in de kolk
in het hart van de ziedende zee1
een stroom had mij omgeven.
Al uw baren en uw golven
over mij gingen ze heen.
5Ik echter zei: Al ben ik verdreven
weg uit de plek voor uw ogen
toch blijft mijn blik gericht
op uw heilige tempel.
6Mij omvingen wateren, verstikkend
de oervloed had mij omgeven.
Wier was gewonden om mijn hoofd
[het riet van de zee.]2
7Naar de tenen der bergen was ik afgedaald.
De aarde, haar grendels dicht over mij voorgoed.
Gij haalde mijn leven omhoog
uit de groeve, JHWH, mijn God.
8Toen in mij mijn ziel bezweek
was ik u, JHWH, gedachtig
toen kwam tot u mijn gebed
naar uw heilige tempel,

9Wie zich houden aan ijle idolen
laten varen de trouw voor zichzelf
10maar ik, met luide dank
zal ik slachtoffers brengen aan u.
Geloften, door mij gedaan, los ik in.
De bevrijding is van de JHWH.

11JHWH sprak tot de vis en die spuwde Jona uit op het droge.
Noten
1Zeeën, meervoud: intensivum.
2סוּף=wier [יַם־ ס֑וּף = Riet– of Schelfzee]. De drie woorden in het midden van deze psalm — samengesteld uit psalmcitaten — van 3 maal 3 maal 3 woorden zijn een toespeling op de Rietzee (Ex. 14). Daarom zijn deze woorden tussen [!] toegevoegd.

Afdrukken | vertaling door kad | bij 8e van de zomer
Laatste wijziging 28 Jul 2020 12:33:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jona 2,1-10 , Jona 2,2-11
Deze site heeft 242 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 303; Colofon