aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van de zomer, 3 augustus 2008
Nehemia 9,15-20
Vertaling
15Brood uit de hemel hebt u hen gegeven voor hun honger
en water uit de rots doen voortkomen voor hun dorst
en u hebt hun gezegd, het land te komen beërven
dat u gezworen had hun te zullen geven.
16Maar zij, onze (voor)vaderen, hebben zich opstandig gedragen;
zij verhardden hun nek
en gaven geen gehoor aan uw geboden.
17Zij weigerden gehoor te geven
en dachten niet aan de wondertekenen die u bij hen gedaan had;
ze verhardden hun nek
en stelden een hoofd1 aan
om terug te keren naar de dienstbaarheid, in rebellie;2
maar u zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig
niet snel boos3 , en vol van solidariteit:
u hebt hen niet verlaten!
18Zelfs toen zij zich een gegoten kalf4 gemaakt hadden
en zeiden
Dit is je god
die je heeft doen optrekken uit Egypte
en grote wandaden bedreven
19hebt u hen toch in uw grote barmhartigheid
niet achtergelaten5 in de woestijn:
de wolkkolom6 week niet van hen overdag
om hen te leiden op de weg
noch de vuurkolom ‘s nachts
om hén licht te geven, en de weg die zij moesten gaan.
20Uw goede geest gaf u aan hen, om hen inzicht bij te brengen
u onthield het manna niet aan hun mond
en water gaf u hen voor hun dorst.
Noten
1 Wat stug vertaald, maar de beeldspraak nek — hoofd is vast en zeker opzet.
2 NaBij (met tekstemendatie): “en wilden koppig terugkeren naar hun dienstbaarheid in Egypte.”
3 Lett. lankmoedig, traag tot toorn. NBV ‘geduldig’ ook te overwe-gen.
4 Vgl. Ex. 32,1 vv.
5 Lett. verlaten, vgl. vs. 17. Het ‘-laten’ moet voldoende zijn om de gelijke stam te laten zien.
6 Vgl. Ex. 13,21v; 14,19.24; enz.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Zevende zondag van de zomer
Laatste wijziging 16 Jun 2008 22:33:34
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Neh. 9,1-38 [OT-alt] Een geschiedenis van ongehoorzaamheid, Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,15-20 [OT] , Neh. 9,15-20 [OT] , Neh. 9,9-21 [OT-alt] , Neh. 9,6-15 [OT] , Neh. 9,16-20 [OT]

Zevende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Neh. 9,15-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1078; Colofon