aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van de zomer, 22 juni 2008
Matteüs 10,16-33
Inleiding
In de eerste helft van hoofdstuk 10 vertelt Matteüs, hoe Jezus zijn apostelen uitzendt. In de tweede helft gaat hij in op de daarbij te verwachten vervolgingen en andere "onaangenaamheden", om het eufemistisch uit te drukken.
Vertaling
16Zie,
ik zend jullie als schapen te midden van wolven
word dus slim als een slang en simpel als een duif1
17Hoed je voor de mensen,
want zij zullen je overgeven aan rechtbanken2
in hun samenkomsten3 zullen zij je laten geselen.
18Naar stadhouders en koningen zullen jullie worden gevoerd omwille van mij,
om te getuigen voor hen en de volken.
19Wanneer zij jullie overgeven,
wees niet bezorgd over hoe en wat je moet spreken,
want aan jullie zal op dat uur gegeven worden
wat je moet spreken.
20Want niet jullie zijn het die spreken,
maar de geest van jullie vader is het die door jullie spreekt.
21Maar een broer zal een broer ter dood overgeven,
en een vader een kind,
en kinderen zullen opstaan tegen ouders en hen doden.
22En jullie zullen door allen gehaat zijn vanwege mijn naam,
maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden.
23Wanneer zij jullie vervolgen in de ene stad,
vlucht dan naar de andere,
want het is zeker, zeg ik je,
jullie zullen niet met de steden van Israël klaar zijn4
voordat de mensenzoon komt.
24Een leerling staat niet boven zijn leermeester,
en een dienaar niet boven zijn heer.
25Het is voldoende voor de leerling
dat hij wordt als zijn leermeester
en de dienaar als zijn heer.
Als zij de heer van het huis Beëlzebul hebben genoemd,
hoeveel te meer zijn huisgenoten.
26Vreest hen dus niet,
want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden,
en niets verborgen dat niet bekend zal worden.
27Wat ik jullie in het donker zeg,
spreekt het uit in het licht,
wat je in eigen oor hoort,
roept het op de daken.
28En vreest niet voor wie het lichaam doden
maar de ziel niet kunnen doden,
vrees eerder voor wie ziel èn lichaam kan ombrengen in "geenna".5
29Worden niet twee mussen voor een stuiver verkocht?
en niet een van hen zal op de aarde vallen zonder jullie vader.6
30Van jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld;
31vrees dus niet,
want jullie verschillen van vele mussen7
32Met ieder nu die voor de mensen zal overeenstemmen met mij8
zal ook ik overeenstemmen voor mijn vader in de hemel;
33maar wie mij verloochent voor de mensen9
zal ook ik verloochenen voor mijn vader in de hemel.10
Noten
1Ik heb me hier laten inspireren door de vertaling van Pieter Oussoren.
2Of "raadsvergaderingen" van Oussoren, en "het gerecht" bij NBV, hoewel dit heel abstract klinkt.
3Met Oussoren.
4Of met Oussoren "het einde bereiken met de steden van Israël".
5"Hel"roept vaststaande beelden op, daarom is het verkieslijker hier de NBV te volgen, zegt ook Harry Pals.
6Zoals Harry Pals hier opmerkt: Wat  maakt de NBV er iets gruwelijks van met 'dood' en 'Gods wil'!
7Dit betekent in dit  verband, denk ik, ook: "meer waard zijn dan", "overtreffen".
8De betekenis "belijden" lijkt me te bepaald; "erkennen" staat in de NBV; Pieter Oussoren vertaalt (te?) mooi met "zich uitspreken als één met mij".
9Of "ontkent".
10Of "wie nee zegt tegen mij, tegen hem zal ook ik nee zeggen ...".
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Eerste zondag van de zomer
Laatste wijziging 19 Sep 2019 10:22:29
Reacties:
harrypals: enkele eerste kanttekeningen [2008-06-16 10:44:33]
Enkele kleine kanttekeningen — i.h.a. vind ik dit een nauwkeurige en goed voor te lezen vertaling.
De kop: de aanduiding 'onaangenaamheden' vind ik wel wat eufemistisch bij dit dramatische gedeelte!
16: er staat 'ginesthe' — 'wordt', geeft meer dan 'wees' toekomst / opdracht aan
16: ik mis 'oun' (ook in 26 en 32), 'dus' of 'dan' geeft de gevolgtrekking aan en 'loopt' dan beter
16: 'simpel' mooi; of (om de 'a' van de ontkenning te laten horen) 'onbedorven'
16: waarom niet beide keren meervoud ('slangen', 'duiven')?
17: er is wat voor te zeggen om hier 'de' te laten horen: 'maar' (idem 19)
17: lidwoord voor 'mensen' geeft wel zin
17: 'samenkomsten': ik aarzelde eerst, maar het lijkt me toch wel goed
21: 'hun' bij 'ouders' is overbodig
23: 'klaar zijn' is treffend
27: 'van de daken'? eigenlijk 'op de daken' — kan ook wel
28: 'geenna' 'hel'? roept wel vaststaande beelden op, de vraag is of dat bedoeld is; ik zou dit liever (met NBV!) onvertaald laten
29: waarom niet passief vertalen? wordt het alleen maar sterker van
29: 'valt' — er staat een futurum, maakt dat wat uit?
29: 'ge' — ik hoor 'erets', dus zou ik liefst 'ter aarde' vertalen
29: wat maakt de NBV er iets gruwelijks van (met 'dood' en 'Gods wil'!
32: 'overeenstemmen' is wel een vondst, alleen wordt de zin wel wat gecompliceerd
  

Andere vertalingen: Mat. 10,16-33 [Evangelie] , Mat. 10,24-33 [Luthers leesrooster] Zielzorg aan gezondenen..., Mat. 10,16-33 [Evangelie] Bemoediging van Jezus voor onderweg
Exegeses: Mat. 10,16-33 [Commentaar] Geen musje

Eerste zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 10,16-33 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 819; Colofon