aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag na Trinitatis, 8 juni 2008
Matteüs 9,9-13
Inleiding
Volgen terwille van de verbondenheid van Gods volk
Vertaling
Mattheüs 9, 9-13

9En toen Jezus van daar verderging,
zag hij een mens1 zitten bij het tolgebouw,
Mattheüs genaamd,
en hij zegt tegen hem:
“Volg mij!”.
Toen stond hij op,
hij volgde hem.
10En het geschiedde2 ,
toen hij aanlag in het huis –
ziedaar:
er waren veel tollenaars en zondaars gekomen,
ze lagen samen met Jezus en zijn leerlingen aan.
11En toen de Farizeeën dit zagen,
zeiden ze tegen zijn leerlingen:
“Waarom3 nu met die tollenaars en zondaars –
waarom eet jullie meester met hen?!”
12Maar toen hij dat hoorde,
zei hij:
“Zij die het zelf wel kunnen4 hebben geen geneesheer nodig,
maar juist zij die het slecht hebben...
13Ga op weg,
leer5 maar eens wat dit wil zeggen:
‘Verbondenheid wil ik en geen slachtoffer’ [Hosea 6, 6]
Want ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars...!”
Noten
1De NBV kent het onderscheid tussen ‘mens’ en ‘man’ niet – vreemd...
2De NBV laat ‘egeneto’ weer weg en verwisselt in de 2e helft ook onnodig deelwoord en hoofdwerkwoord (‘komen’ en ‘aanliggen’)
3In de vraag lijken mij de accenten belangrijk: ‘dia ti’ : ‘waarom nu’; en lidwoord beklemtoond: ‘die’ (zo ook Naardense bijbel; NBV en Willibrordvertaling laten dit  lidwoord weg)
4‘ischuontes’ niet ‘gezonde mensen’ (Naardense bijbel / Willibrordvertaling / NBV), maar de ‘sterken’, de kunners
5‘Ga en leer‘ typisch joods, ‘overdenk’ (NBV) niet;
NBV en Naardense bijbel vertalen het citaat uit Hosea anders dan het oorspronkelijke (Naardense in Hosea ‘Vriendschap..., NBV ‘Liefde wil ik...’ (chesed); LXX heeft daar ook ‘eleos’; de NBV-toelichting op ‘voederbak.nl’ is onhelder
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Derde zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 19 Sep 2019 10:13:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 9,9-13 [Evangelie]

Derde zondag na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 57,14-21 [OT]
Mat. 9,9-13 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 145; Colofon