aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag na Trinitatis, 25 mei 2008
Matteüs 6,24-34
Inleiding
Heidendom
Vertaling
24Niemand kan twee heren dienen.
Ofwel hij haat de ene en heeft de andere lief,
of hij hecht zich aan de ene en minacht de andere.
Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon.
25Daarom zeg ik jullie: maak je over je leven geen zorg:
wat je zult eten, of drinken.
Of over je lichaam, wat je aan zult trekken.
Is je leven niet meer dan voedsel
en je lichaam meer dan kleding?
26Kijk eens naar de vogels in de hemel:
ze zaaien niet, ze oogsten niet,
ze leggen geen voorraden aan in schuren,
maar jullie hemelse vader voedt hen.
Zijn jullie niet veel meer dan zij?
27Wie van jullie kan er, door bezorgd te zijn,
ook maar één el toevoegen aan zijn tijd van leven?
28En over kleding, waar maak je je zorgen over?
Leer van de leliën in het veld hoe ze groeien.
Ze zwoegen niet, ze spinnen niet.
29Ik zeg jullie dat zelfs Salomo in al zijn pracht
niet gekleed ging als één van dezen.
30Als God nu het gewas op het veld,
dat er vandaag nog staat en dat morgen in de oven gegooid wordt,
zó bekleedt, hoeveel temeer jullie dan niet, kleingelovigen!
31Wees dus niet bezorgd door te zeggen:
wat moeten wij eten, of drinken, of aantrekken?
32Want met al die dingen houden de heidenen zich bezig.
Jullie hemelse vader weet immers dat jullie dat alles nodig hebben.
33Zoek toch eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.
Dan zal al dat andere jullie worden toegevoegd.
34Maak je geen zorgen over de dag van morgen,
want die zorgt wel voor zichzelf.
De dag heeft genoeg aan haar eigen kwaad.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Eerste zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 24 May 2008 19:31:00
Reacties:
harrypals: kleine kanttekeningen [2008-05-24 10:43:45]
Een mooie, goed voorleesbare vertaling — en die 'voorleesbaarheid' is voor de eredienst heel wezenlijk.
Toch enkele kanttekeningen:
24 katafronein 'verwerpen' — ik zou zou: eerder 'minachten' ('kata-' is negatief, lett. 'neer-denken')
26 'ouranos' 'lucht'? dan had Mattheus de toevoeging weg kunnen laten; er wordt al vooruitgegrepen op 'de vader, de hemelse'
26 het is 'jullie' hemelse vader; die vader hebben we gemeenschappelijk met de vogels van de hemel!
26 'trefein' beter 'voeden', vanwege de concordantie met 'voedsel' in 25
jaap goorhuis: kleine kanttekeningen [2008-05-24 19:32:53]
reactie op Harry Pals
Dank, je opmerkingen zijn terecht en ik heb mijn vertaling verbeterd.

Andere vertalingen: Mat. 6,24-34 [Evangelie] , Mat. 6,24-34 [Luthers leesrooster]

Eerste zondag na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,13-18 [OT]
Mat. 6,24-34 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 350; Colofon