aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 49,13-18
'Sion, je bent niet vergeten!'
13Jubel, hemelen
juich, aarde
breek uit in gejubel, bergen!
Want JHWH troost zijn volk
hij erbarmt zich over zijn neergebogenen.

14Sion zegt: 'JHWH heeft mij verlaten.
Mijn Heer heeft mij vergeten!'
15Zou een vrouw haar baby vergeten
of zich niet erbarmen over het kind uit haar lijf?
Ook al zouden zij  vergeten
ík zal jou niet vergeten!  
16Ja, ik heb je op [mijn] handpalmen gegrift
je muren1 staan mij steeds voor ogen.
17Je kinderen komen al aanrennen
je vernielers, je verwoesters trekken van je weg.
18Hef je ogen op naar rondom
en zie hoe ze allemaal bijeen naar je toekomen!
Zowaar ik leef
– godsspraak van JHWH
ja, allemaal doe je ze als een sieraad aan
je bindt ze om als een bruid.
Noten
1Muren als pars pro toto voor Jeruzalem = Vrouwe Sion (vs 14)

Afdrukken | vertaling door kad | bij Eerste zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 14 May 2008 13:18:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 49,13-18 , Jes. 49,13-18 , Jes. 49,13-18
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 96; Colofon