aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 18 mei 2008
Exodus 34,4-9
Vertaling
4Mozes hakte twee platen uit van steen, net als de eerste;
‘s morgens vroeg beklom hij de berg Sinai,
zoals de Eeuwige hem had opgedragen.
De twee stenen platen nam hij mee in zijn hand.
5De Eeuwige daalde neer in een wolk,
stelde zich naast Mozes op
en riep de naam ‘Eeuwige’ uit.
6De Eeuwige trok voorbij, vlak voor zijn aangezicht,
en riep uit:
‘Eeuwige, Eeuwige,
een God vol ontferming en genade;
geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw,
7die aan duizenden zijn goedertierenheid bewijst;
die onrecht, overtreding en zonde vergeeft,
maar niet alles ongestraft laat:
die het onrecht van de ouders bij kinderen en kleinkinderen opzoekt1 ,
bij het derde en vierde geslacht.’
8Haastig viel Mozes op zijn knieën
en boog zich neer.
9‘Als ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer,'
zei hij,
‘ga dan toch mee, in ons midden;
want dit volk is hardnekkig.
Vergeef dan ons onrecht en onze zonde;
en aanvaard ons als uw erfdeel.’
Noten
1‘opzoekt’: pqd moet niet vertaald worden met ‘laat boeten’ (NBV); zie over pqd: N.A. Schuman, Gelijk om gelijk (diss. 1993) 161-175.
Afdrukken | vertaling door Gert Landman | bij Trinitatis
Laatste wijziging 14 May 2019 10:48:05
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,1-10 [OT-alt] , Ex. 34,4-9 [OT] , Ex. 34,4-9 [OT-alt]

Trinitatis - wit of rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 34,4-9 [OT]
Mat. 28,16-20 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon