aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van Pasen, 13 april 2008
Johannes 10,1-10
Inleiding
Jezus als deur naar het leven in volheid
Vertaling
1Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:
wie niet door de deur de schaapskooi binnen gaat
maar op een andere manier naar binnen klimt
hij is een dief en een bandiet1 .
2Wie door de deur binnengaat
is de herder van de schapen.
3Voor hem doet de deurwachter2 open
en de schapen luisteren naar zijn stem;
hij roept zijn eigen schapen bij hun naam
en leidt ze naar buiten.
4Wanneer hij zijn eigen (schapen) alle naar buiten gebracht heeft
gaat hij voor ze uit
en de schapen volgen hem
want zij kennen zijn stem.
5Een vreemde zullen zij zeker niet volgen
maar ze zullen van hem weg vluchten
want van vreemden kennen zij de stem niet.
6Deze raadselachtige woorden sprak Jezus tot hen
en zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen uitsprak.

7Dus zei Jezus weer:
Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:
ik ben de deur voor de schapen.
8Allen die (voor mij) kwamen zijn dieven en bandieten
maar de schapen luisterden niet naar hen.
9Ik ben de deur.
Als iemand door mij binnen gaat3 zal hij gered worden
en naar binnen en naar buiten gaan
en weide vinden.
10De dief komt alleen maar om te stelen
te slachten en te vernietigen.
Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat in overvloed.
Noten
1Vgl. R.E.Brown, The Gospel according to John I-XII (1983), p.385: "Because some think that vs. 8 refers to messianic revolutionaries, the translation 'bandit' seems the most comprehensive."
2Hoewel 'bewaker' (NBV) zeker niet onjuist is, prefereer ik een vertaling, waarin — evenals in het Grieks — de stam 'deur' te horen is.
3Zelfde w.w. als in vs. 1 (dus liever niet 'binnengaan' vs.1 en 'binnenkomen' vs.9)
Afdrukken | vertaling door Barend Drewes | bij 4e zondag van Pasen
Laatste wijziging 19 Oct 2014 22:09:37
Reacties:
zuurmond: Reactie op vertaling [2008-04-15 07:43:50]
1. "Voorwaar voorwaar" — klinkt bij nader inzien wel wat oubollig. Oussoren is m.i. creatief: 'vast en zeker is het'.
1. Aulè, hier vertaald met 'kooi', is hetzelfde woord als de '(voor)hof' van de tempel. Mogelijk is schaapskooi toch een ietwat verwarrende vertaling, omdat het meer geslotenheid suggereert dan in de praktijk het geval was.
6 "Raadselachtige woorden" — m.i. beetje veel. Waarom niet gewoon 'raadsels', of 'spreuken', of 'beeldspraak'.
10 Waarom niet gewoon overvloed als z.n. vertaald?

Andere vertalingen: Joh. 10,1-21 [Evangelie] , Joh. 10,1-10 [Evangelie] , Joh. 10,1-16 [Evangelie]

4e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 10,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 181; Colofon