aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag na Epifanie, 27 januari 2008
Matteüs 4,12-22
Licht over Galilea
Vertaling
12Toen hij (Jezus) hoorde dat Johannes overgeleverd was,
week hij  uit naar Galilea.
13En Nazareth achter zich latende,
ging hij wonen in Kapernaum langs de zee,
in de streken van Zebulon en Naftali.
14Opdat vervuld zou worden
het woord dat gesproken is door de profeet Jesaja:
15´land van Zebulon en land van Naftali,
aan de zeeweg en de overzijde van de Jordaan,
Galilea der heidenen:
16het volk,dat gezeten is in duisternis
ziet een groot licht
en zij die gezeten zijn in een gebied van doodsschaduw,
licht gaat over hen op.´

17Vanaf toen begon Jezus te verkondigen en te zeggen:
´Keer je om,
want het koninkrijk der hemelen
is nabij gekomen !´
18En terwijl hij rondging langs de zee van Galilea,
zag hij twee broers:
Simon, die genoemd wordt Petrus,
en Andreas, zijn broer.
Zij waren bezig een werpnet in zee uit te gooien,
want zij waren vissers.
19En hij zei tot hen:
kom achter mij,
ik zal jullie tot vissers van mensen maken !
20Terstond lieten zij de netten achter
en volgden hem.
21En vandaar verdergaande zag hij twee andere broers:
Jacobus van Zebedeüs en Johannes zijn broer.
In het schip van hun vader Zebedeüs,
maakten zij hun netten in orde.
En hij riep hen.
22En terstond verlieten zij het schip en hun vader
en zij volgden hem.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Derde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 18 Jan 2008 13:38:16
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 4,12-23 [Evangelie] , Mat. 4,12-25 [Evangelie] Jezus verkondigt en roept

Derde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 49,1-7 [OT]
Mat. 4,12-22 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 52; Colofon