aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 11 mei 2008
Johannes 14,23-29
Onvoorwaardelijke gave tot leren
Inleiding
Opmerkelijk in dit gedeelte vind ik de afwisseling van voorwaardelijke (v.23, 28) en onvoorwaardelijke zinnen (v.25-26). Temidden van alle onzekerheid of de leerlingen wel instaat zullen blijken Jezus Woord (en geboden) te bewaren d.w.z. te praktiseren, wordt over de pleitbezorger gesproken als een onvoorwaardelijke belofte, die de Vader in Jezus naam zenden zal om ´jullie alles te leren´.
Vertaling
Johannes 14:23-29

23Jezus antwoordde en zei tot hem:
als iemand mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren
en mijn Vader zal hem liefhebben,
en wij zullen naar hem toe komen
en zullen bij hem ons verblijf houden.
24Wie mij niet liefheeft,
bewaart mijn woorden niet.
En het woord dat jullie horen,
is niet van mij,
maar van de Vader, die mij gezonden heeft.
25Deze dingen heb ik tot jullie gesproken,
terwijl ik bij jullie blijf.
26De pleitbezorger, de heilige Geest,
die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal jullie alles leren
en hij zal jullie in herinnering brengen,
alles wat ik jullie gezegd heb.
27Vrede laat ik achter voor jullie,
mijn vrede geef ik jullie,
niet zoals de wereld geeft, geef ik die jullie.
Jullie hart worde toch niet verontrust
en laat je niet beangstigen.
28Jullie hebben gehoord,
dat ik jullie gezegd heb:
Ik ga heen en ik kom naar jullie toe.
Als jullie mij lief hadden,
zouden jullie je verheugd hebben,
omdat ik naar de Vader reis,
want de Vader is meer dan ik.
29En nu heb ik het tot jullie gesproken
voordat het gebeurt,
opdat, wanneer het gebeurt,
jullie geloven zullen
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Pinksteren
Laatste wijziging 14 May 2008 06:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 14,15-31 [Evangelie] de pleitbezorger, Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,23-31 [Luthers leesrooster] , Joh. 14,15-31 [Evangelie] Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,23-29 [Evangelie]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 11,17-20 [OT]
Hand. 2,1-24 [Epistel]
Joh. 14,23-29 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 800; Colofon