aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 24 mei 2020
Ezechiël 39,21-29
Inleiding
JHWH ontfermt zich omwille van zijn heilige naam over Israël
Vertaling
21Ik zal mijn heerlijkheid onder de naties presenteren:
alle naties zullen zien
het rechtsgeding dat ik heb gevoerd
en mijn hand, die ik op hen heb gelegd.
22Het huis Israël zal weten
dat ik JHWH hun god ben
van die dag af aan.
23De naties zullen weten
dat het huis Israël
om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan.
Omdat zij mij ontrouw waren
verborg ik mijn aangezicht voor hen.
Ik gaf hen in de hand van hun benauwers
zodat zij allen door het zwaard vielen.
24Naar hun onreinheid en naar hun opstandige daden heb ik hen gedaan
ik verborg mijn aangezicht voor hen.
25Daarom
zo zegt mijn heer JHWH
nu zal ik in de gevangenschap van Jakob een keer brengen1
en mij ontfermen over het hele huis Israël.
Ik zal ijveren voor mijn heilige Naam.
26Hun smaad zullen zij vergeten2
alle ontrouw waarmee zij mij ontrouw waren
wanneer zij veilig op hun grond wonen
en er niemand is die [hen]opschrikt.
27Wanneer ik hen heb teruggebracht uit de volken
hen heb verzameld uit de landen van hun vijanden
en mij aan hen heilig
voor de ogen van de vele naties.
28zullen zij weten
dat ik JHWH hun god ben
wanneer ik hen in ballingschap doe gaan naar de naties
en [wanneer] ik hen op hun [eigen] bodem verzamel
en niemand van hen daar achterlaat.
29Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen
want ik giet mijn geest uit over het huis Israël.
-  Godsspraak van mijn heer JHWH  -
Noten
1De vertaling volgt de zgn. ketîb (šebît); de vertaling volgens de qerê (šebût) kan luiden: ‘ Ik zal het lot van Jakob ten goede keren’.
2Ook de vertaling ‘hun smaad zullen zij [moeten] dragen (van nś’ – dragen) is mogelijk.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 24 Feb 2020 12:33:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 39,21-29 [OT] , Ez. 39,21-29 [OT] JHWH ontfermt zich omwille van zijn heilige naam over Israël, Ez. 39,21-29 [OT] JHWH ontfermt zich omwille van zijn heilige naam over Israël, Ez. 39,21-29 [OT]

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 39,21-29 [OT]
1Petr. 4,12-19 [Epistel]
Ex. 23,1-17 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 173; Colofon