aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Daniël 7,13-14
13Ik bleef aanschouwen in nachtelijke aanschouwing
en zie,
met de wolken des hemels kwam iemand als een mensenzoon
hij bereikte de oude van dagen
en men deed hem naderden voor diens aangezicht.
14Aan hem werd heerschappij, waardigheid en koningschap gegeven
en alle volkeren, natiën en talen eerden hem;
zijn heerschappij is eeuwige heerschappij, die niet vergaat
en zijn koningschap zal niet vernietigd worden.

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Hemelvaartsdag
Laatste wijziging 24 Apr 2008 17:27:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,13-14 , Dan. 7,13-14 , Dan. 7,1-14 , Dan. 7,1-14
Commentaar: Dan. 7,9-14 de Mensenzoon
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 273; Colofon