aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Daniël 7,9-10
9Ik bleef aanschouwen12
tot men zetels neerzette
en iemand, oud van dagen, ging zitten;
zijn kleed blank als sneeuw
en zijn hoofdhaar wit als wol.
Zijn zetel bestond uit vuurvlammen
de raderen ervan uit laaiend vuur.
10Een rivier van vuur vloeide en stroomde
van voor zijn aangezicht;
duizenden duizendtallen dienden hem
en tienduizenden tienduizendtallen stonden voor zijn aangezicht.3
Het gerechtshof ging zitten
en de boeken werden geopend.
Noten
1zie ook de vertaling van geheel boek 7 en het commentaar op deze teksten via de verwijzingen onderaan deze pagina
2Met dank aan NaBij; vgl. ook vs. 13
3NaBij: myriaden

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 19 Feb 2020 20:01:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,9-10 , Dan. 7,9-10 , Dan. 7,1-14 , Dan. 7,1-14
Commentaar: Dan. 7,9-14 de Mensenzoon
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 69; Colofon