aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Daniël 7,9-10
9Ik bleef aanschouwen1
tot men zetels neerzette
en iemand, oud van dagen, ging zitten;
zijn kleed blank als sneeuw
en zijn hoofdhaar wit als wol.
Zijn zetel bestond uit vuurvlammen
de raderen ervan uit laaiend vuur.
10Een rivier van vuur vloeide en stroomde
van voor zijn aangezicht;
duizenden duizendtallen dienden hem
en tienduizenden tienduizendtallen stonden voor zijn aangezicht.2
Het gerechtshof ging zitten
en de boeken werden geopend.
Noten
1Met dank aan NaBij; vgl. ook vs. 13
2NaBij: myriaden

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Hemelvaartsdag
Laatste wijziging 24 Apr 2008 17:25:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,9-10 , Dan. 7,9-10 , Dan. 7,1-14 , Dan. 7,1-14
Commentaar: Dan. 7,9-14 de Mensenzoon
Deze site heeft 252 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 419; Colofon