aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van Pasen, 27 april 2008
Johannes 16,16-24
Inleiding
Inleiding: Jezus spreekt met zijn leerlingen over de "komende tijd" van vreugde en droefenis. De geest der waarheid zal komen en die zal niet uit zichzelf spreken maar spreken wat zij hoort. En in dat licht gaat het verder:
Vertaling
16Nog een korte tijd en jullie aanschouwen mij niet meer
en weer een korte tijd en jullie zullen mij zien.
17Van zijn leerlingen zeiden er sommigen tot elkaar:
Wat is dit
wat hij ons zegt:
Nog een korte tijd en jullie aanschouwen mij niet meer
en weer een korte tijd en jullie zullen mij zien.
En
Ik ga heen naar de vader?
18Zij zeiden:
Wat is het
dat hij zegt over "een korte tijd"?
Wij weten niet
wat hij spreekt.1
19Jezus bemerkte
dat zij hem iets wilden vragen,
en hij zei tot hen:
Jullie zochten met elkaar naar de betekenis daarvan
dat ik zei:
Nog een korte tijd en jullie aanschouwen mij niet meer
en weer een korte tijd en jullie zullen mij zien?
20Vast en zeker is het, zeg ik jullie,
dat jullie zullen huilen en jammeren
en de wereld zal zich verheugen;
jullie zullen bedroefd worden,
maar jullie droefheid zal vreugde worden.
21De vrouw die baart is bedroefd2
omdat haar uur is gekomen,
maar wanneer zij het kind voortgebracht zal heb¬ben,
herinnert zij zich de verdrukking niet meer door de vreugde
dat een mens ter wereld is gebracht.3
22En jullie zullen bedroefd zijn
maar ik zal jullie weerzien4
en je hart zal zich verheugen
en jullie vreugde neemt niemand jullie af.
23Op die dag zullen jullie mij niets meer vragen;
vast en zeker is het, zeg ik jullie,
wat jullie ook van de vader bidden in mijn naam,
hij zal het jullie geven.
24Tot nu toe hebben jullie niet om iets gebeden in mijn naam,
bidt en je zult het ontvangen
opdat jullie vreugde vervuld is.
Noten
1In een poging “begrijpelijk” te vertalen worden soms in de NBV“verhaalpersonen” verkeerd neergezet, ze raken uit het zicht of uit het gehoor. In vs 18 is “Wat bedoelt hij toch?” een legitieme interpretatie van de passage maar in het Grieks worden meer personen gebruikt: “wij weten niet” en “hij spreekt”. Ook hier een contrast verwaarloosd.
2De woorden in deze passage voor “droefheid”  en “vreugde” in het grieks lupeo en lupè en chairomai en charis worden gevarieerd vertaald. Dit kan afbreuk doen aan de kracht van deze  begrippen waardoor ook het contrast waarin ze hier staan, in sterkte verliest. Nu is het denkbaar dat men in verband met het baren voor “pijn” kiest; m.i. kan “droefheid” wanneer je de bijzin met oti erop laat slaan; dan heeft het niet direct met het concrete, pijnlijke baren te maken. Misschien is “smart(en) ondervinden” een alternatief.
3In vs 21 geeft het werkwoord gennao ook problemen in dit opzicht. Pieter Oussoren handhaaft eenzelfde vertaling voor het werkwoord: eerst ten aanzien van de tweede aoristusvorm bij de vrouw: “zij heeft voortgebracht” en dan ten aanzien van de mens: “hij is ter wereld gebracht”.
Ook hier biedt de NBV interpretaties die de tekst geen recht doen: de eerste vorm is er vertaald met “haar kind is  geboren” en de tweede met “is ter wereld gekomen”.
4interessant, zegt Klaas Eldering, nu de rollen omgedraaid: ik zal jullie weerzien, ipv jullie zullen mij weer zien.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij 6e zondag van Pasen
Laatste wijziging 25 Apr 2008 15:48:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 16,16-24 [Evangelie] vreugde in wording, Joh. 16,16-23 [Evangelie] , Joh. 16,23-30 [Evangelie]
Exegeses: Joh. 16,16-24 [Commentaar] Nog een korte tijd

6e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 41,17-20 [OT]
Joh. 16,16-24 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 114; Colofon