aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van Pasen, 6 april 2008
Johannes 21,1-14
Inleiding
De Opgestane tussen zee en land
Vertaling
1Hierna openbaarde Jezus zich weer aan de leerlingen
bij de zee van Tiberias,
hij openbaarde zich zo:

2Daar waren bijeen Simon Petrus,
Thomas, die Didymus genoemd wordt —,
Nathanael, die van Kana in Galilea —,
de zoons van Zebedeús
en twee anderen van zijn leerlingen.
3Simon Petrus zegt tegen hen:
Ik ga weg,
ik ga vissen...
Ze zeggen tegen hem:
Dan gaan wij ook, samen met jou.
Dus gingen ze er op uit,
ze gingen aan boord van het schip,
en in die nacht vingen ze niets.
4Toen het al morgen geworden was
stond Jezus daar, op het strand,
de leerlingen hadden echter niet geweten dat het Jezus is1 ...
5Dan zegt Jezus tegen hen:
Jongelui2 ,
hebben jullie niet iets bij het eten?
Zij antwoordden hem:
Nee!
6Maar hij zei tegen hen:
Werp het net aan de rechterkant van het schip,
dan zullen jullie vinden3 !
Dus hebben ze (het net) geworpen
en ze waren niet meer bij machte het mee te trekken,
vanwege de veelheid aan vissen!
7Dan zegt de leerling, diegene van wie Jezus hield, tegen Petrus:
Het is de Heer!
Toen Simon Petrus dan hoorde: Het is de Heer!
knoopte hij het overkleed om,
— want hij was naakt —
en wierp zich in de zee4 ,
8maar de andere leerlingen kwamen met het scheepje
— want ze waren niet ver van het land,
maar ongeveer tweehonderd el er vandaan —
terwijl ze het net met de vissen meesleepten.
9Toen ze aan land gingen
— dan zien ze een kolenvuur liggen,
en een visje erop liggen,
en brood.
10Jezus zegt tegen hen:
Breng5 wat van de visjes
die je nu gevangen hebt.
11Toen ging Simon Petrus erop
en trok het net op het land,
vol grote vissen: honderd-drie-en-vijftig! —
en hoewel het er zoveel waren scheurde het net niet...
12Jezus zegt tegen hen:
Kom hierheen om te ontbijten!
Maar niemand van de leerlingen waagde het hem te ondervragen:
wie bent u?!
— omdat ze wel wisten: het is de Heer!
13Jezus komt
en neemt het brood en geeft het hen,
en het visje net zo.
14Dit was al de derde keer dat Jezus zich openbaarde aan de leerlingen,
nadat hij was opgewekt uit doden6 ...
Noten
1Zo Naastepad
2Zo Van der Zeyde
3NBV i.p.v. het vinden 'dan lukt het wel'!
4bij de NBV is de 'zee; nu 'water' geworden, elders het 'meer'
5de NBV smokkelt 'ook' ertussen' 'Breng ook wat van de vis..', en maakt van 'nu' 'net'
6NBV: 'uit de dood' is toch wel wat anders dan 'uit (de) doden', zoals de  meeste vertalingen hebben (= weg bij de doden)
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e zondag van Pasen
Laatste wijziging 17 Jan 2021 13:34:45
Reacties:
wiersma: an de rand van de dood [2008-04-02 07:41:27]
zee als teken van de dood, het verhaal zet ons aan de rand
vs 3 = upagoo alieuein — lijkt mij beter, korter te vertalen: ik ga vissen

vs 5 = paidia — jongelui?

vs 9 = apebesav eis ten gen — aan lnad gingen

vs 11 = avebe — omhooggaan van het strand naar de zee....; beter lijkt mij opgaan

Andere vertalingen: Joh. 21,1-14 [Evangelie] , Joh. 21,1-25 [Evangelie]

3e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 21,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 559; Colofon