aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van Pasen, 30 maart 2008
Johannes 20,19-31
Vertaling
19Toen het avond geworden was die dag,
de eerste van de week,
en de deuren gesloten waren waar de leerlingen waren
– uit vrees voor de Judeeërs –
kwam Jezus
en stond in hun midden
en zegt tegen hen:
Vrede met jullie.
20En dit zeggende,
toonde hij zowel zijn handen als zijn zijde.
De leerlingen verheugden zich daarom
toen zij de heer zagen.
21Opnieuw zei Jezus tegen hen:
Vrede met jullie!
Zoals de vader mij uitzond,
zend ik ook jullie uit.
22En dit zeggende,
ademde hij over hen
en zegt:
ontvang de Heilige Geest.
23Van wie dan ook jullie de zonden vergaven,
zijn ze vergeven;
van wie dan ook jullie ze laten houden,
blijven ze behouden.
24Maar Thomas, een van de twaalf,
die Tweeling genoemd wordt,
was niet met hen toen Jezus kwam.
25De andere leerlingen zeiden daarom tegen hem:
wij zagen de heer.
Maar hij zei tegen hen:
Als ik in zijn handen niet het gat van de spijkers zie
en mijn vinger in het gat steek
en mijn hand steek in zijn zijde,
zal ik zeker niet geloven.
26En met acht dagen waren zijn leerlingen weer daarbinnen.
Jezus komt,
terwijl de deuren gesloten waren,
en stond in het midden en zei:
Vrede met jullie.
27Daarop zegt hij tegen Thomas:
Breng je vinger hier
en zie mijn handen
en breng je hand
en steek die in mijn zijde
en wees niet ongelovig maar gelovig.
28Thomas antwoordde en zei tegen hem:
Mijn heer en mijn God!
29Jezus zei tegen hem:
Omdat je mij zag, had je geloofd?
Gezegend zij die niet zagen en toch geloofden.
30Nog veel andere tekens deed Jezus
voor de ogen van zijn leerlingen
die niet zijn opgeschreven in dit boek,
31maar deze zijn geschreven
opdat jullie geloven dat Jezus is de gezalfde ,
de zoon van God
en opdat jullie door te geloven
leven bezit in zijn naam.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 2e zondag van Pasen
Laatste wijziging 7 Apr 2008 19:29:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] Thomas, Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie]

2e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 20,19-31 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 68; Colofon