aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van Pasen, 23 maart 2008
Johannes 20,1-18
Vertaling
1Op de eerste dag na de sabbat gaat Maria Magdalena
vroeg,
het was nog donker,
naar het graf en ziet dat de steen van het graf is weggenomen!
2Ze rent(weg)en komt bij Simon Petrus
en bij de andere leerling van wie Jezus (veel) hield en zegt tegen hen:
Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf
en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben!
3Petrus ging op weg en ook de andere leerling.
Zij gingen naar het graf.
4Ze renden, die twee samen.
De andere leerling snelde voor Petrus uit
en kwam als eerste bij het graf.
5Hij buigt zich naar voren en ziet de linnen windsels liggen,
maar hij ging niet naar binnen.
6Dan komt Simon Petrus er ook aan, achter hem.
Hij ging het graf binnen
en aanschouwt de linnen windsels die daar liggen
7en dat de zweetdoek, die op zijn hoofd was,
niet bij de windsels ligt,
maar apart,
opgerold,
op een andere plaats.
8Toen ging ook de andere leerling naar binnen,
die als eerste bij het graf was aangekomen.
Hij keek en kwam tot geloof.
9Zij kenden namelijk de Schrift nog niet,
dat Hij moest opstaan uit de doden.
10=Toen gingen de leerlingen weer terug naar huis.
11Maria echter stond bij het graf,
buiten,
huilend.
Terwijl ze huilde boog ze zich naar voren, naar het graf.
12Daar aanschouwt zij twee boden,
in witte kleren gezeten:
één bij het hoofd en één bij de voeten
waar het lichaam van Jezus gelegen had.
13Zij zeggen tegen haar:
Vrouw, waarom huil je?
Zij zegt tegen hen:
Ze hebben mijn heer weggenomen,
ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben!
14Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om.
Ze aanschouwt Jezus:
Hij staat daar!
Maar zij wist niet dat het Jezus was.
15Jezus zegt tegen haar:
Vrouw, waarom huil je?
Wie zoek je?
Zij denkt dat hij de tuinman is en zegt tegen hem:
Heer, als u hem hebt weggedragen,
zegt u mij dan waar u hem neergelegd hebt.
Dan kan ik hem meenemen.
16Dan zegt Jezus tegen haar:
Maria!
Zij draait zich om en zegt tegen hem in het Hebreeuws:
Rabbouni!  (dat betekent: meester)
17Jezus zegt tegen haar:
Pak mij niet vast,
want ik ben nog niet opgegaan naar de Vader.
Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen
dat ik op ga naar mijn Vader en jullie Vader,
naar mijn God en jullie God.
18Maria Magdalena gaat heen en bericht de leerlingen:
Ik heb de Heer gezien!
En dit heeft Hij gezegd!

Reactie van corrector:
vs.1: Na de sabbat, beter "der week" (zie gebruik van dit griekse woord elders)
vs. 2 en 4 gebruiken zelfde w.w. voor "snel lopen"; maak dat hoorbaar.
"die Jezus liefhad" open voor verkeerd verstaan; "van wie Jezus (veel) hield"toch wel beter.
"weggehaald", beter "weggenomen" als in vs. 13!
Vs. 3: "trok uit"? Voorstel: "ging op weg".
Vs.6 "komt er ook aan"; niet zo mooi. Voorstel: "komt ook".
Vs.7: De constructie wel toch weergeven, wat Petrus ziet (als in vs.5): "en de zweetdoek, die op zijn hoofd was, niet bij de windsels liggen...."
Vs. 11: "voorover", voorstel: "naar voren"(zie vs. 5!).
Vs. 12: beter: "ziet... zitten"(zie aant. bij vs.7)
Vs.13: klinkt samen met vs.2 (dus ook NBV had hier beter gemoeten).
Vs. 14: voorstel: "Ze aanschouwt dat Jezus daar staat".
Vs.16: "mijn rabbi" — Johannes vertaalt niet alleen "-ouni", maar schrijft in grieks: "meester".)

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 1e zondag van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties:
jaap goorhuis: de opmerkingen van Berend Drewes heb ik vrijwel allemaal als verbeteringen gezien en dus overgenomen. Mijn probleem in de verzen 6/7, 12 en 14 is dat daar 'theoreoo' staat en niet een verbuiging van 'horaoo'. Ik wil dat in de vertaling laten horen, maar je kunt niet zeggen: ik aanschouw hem zitten (12).
Vers 14 laat ik zo staan, mede op grond van wat ik hierboven schrijf, maar ook omdat ik mijn vertaling levendiger, dramatischer vind en ik het Grieks zo ervaar.
Ik hoop dat Berend daarmee kan instemmen.
[2008-03-17 16:47:05]
harrypals: kanttekeningen [2008-03-18 15:05:35]
De door de grondtekst opgeroepen afwisseling van tegenwoordige en verleden tijd is fris en 'levendig', en ook de afwisseling van zien en aanschouwen(Marie v.d. Zeyde doet dit ook mooi in haar vertaling).
In vs. 1 mis ik de verwijzing naar de sabbat — jammer dat de tekst zo ontjoodst wordt (laat VdZeyde wel horen, en ook de andere, oudere vertaling op deze site, van Kees Meijer).
Vs. 7 'andere'? zie ik niet staan, 'op 1 plaats' of 'op die ene plaats'.
Vs. 10 'naar huis'? 'autous' huis? 'ze gingen weer weg naar zichzelf / naar hun eigen (leven)'.
Vs. 12 'van waar het lichaam...': 'van' kan wel weg, 'hopou' gewoon 'waar'
jaap goorhuis: reactie op Harry Pals [2008-03-19 08:43:09]
1. In mijn eerste vertaling had ik ook vertaald: na de sabbat. Maar Berend Drewes had daar bezwaar tegen. Nu ga ik toch met Harry mee.
7. Ja, ik weet ook wel dat het woord 'allos' er niet staat. Maar het Nederlands wil ook wat en zeker na het eerder gebruikte 'choris' lijkt me toch dat hier gelezen en verstaan moet worden: op een andere plaats. Ook zou kunnen: op een eigen plek. Vind je dat beter? Dan mag je dat zo veranderen. Of zou jij het nog weer anders vertalen?
10. Ik weet niet of de frase 'pros autous' niet gewoon betekenen kan en betekent: 'naar huis' als aanduiding van de plek vanwaar zij kwamen. Zo heb ik het wel opgevat. Het kan wellicht ook zo zijn dat met die 'autous' de hunnen, hun medediscipelen bedoeld worden. Hier schiet mijn kennis van het Grieks te kort. In het kritisch apparaat staat als tekstvariant: héautous. Dat zou in elk geval wijzen in de richting van mijn vertaling. Ik laat het nog even zo staan, maar laat me graag overtuigen.
12. Akkoord.

Andere vertalingen: Joh. 20,1-18 [Evangelie] Maria van Magdala, Joh. 20,1-18 [Evangelie] , Joh. 20,1-18 [Evangelie] , Joh. 20,1-18 [Evangelie] , Joh. 20,1-18 [Evangelie]

1e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,9-14 [OT]
Joh. 20,1-18 [Evangelie]
Neh. 9,1-38 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2084; Colofon