aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van Pasen, 23 maart 2008
Exodus 14,9-14
Vertaling
9De Egyptenaren achtervolgden hen
ze haalden hen in terwijl ze gelegerd waren bij de zee
– alle paarden en strijdwagens van Farao
zijn ruiters en zijn legermacht –
bij Pi-Hachirot tegenover Baäl-Sefon
10Toen Farao dichtbij was gekomen
sloegen de Israëlieten hun ogen op
en zie: de Egyptenaren waren bezig op te breken, achter hen aan.
De Israëlieten vreesden zeer
zij schreeuwden tot JHWH
11en zeiden tot Mozes:
Waren er dan geen graven in Egypte
dat je ons meegenomen hebt
om in de woestijn te sterven?
Wat heb je ons aangedaan
door ons uit Egypte te doen uittrekken?1
12Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot je gezegd hebben:
‘Laat ons met rust
en laat ons de Egyptenaren dienen?’
Want het was beter voor ons de Egyptenaren te dienen
dan te sterven in de woestijn.
13Maar zei Mozes tot het volk:
Vrees niet
houd stand2
en zie de bevrijding
die JHWH jullie vandaag geven zal
want zoals jullie de Egyptenaren vandaag gezien hebben
zullen jullie ze in eeuwigheid niet nog eens zien.
14JHWH zal voor jullie strijden
en jullie, jullie zullen er stil van worden.3
Noten
1NBV heeft hier ‘weggehaald’, waarmee hét exoduswoord verdwenen is.
2jtsb, hitpael, betekent weerstaan, standhouden. De weergave van NBV (wacht rustig af) is voor mij onbegrijpelijk. Vgl. J. Siebert-Hommes, Laat de dochters léven! De literaire architectuur van Exodus 1 en 2 als toegang tot de exegese, Kampen 1993, p. 103-104, waar de betekenis van deze werkwoordsvorm in Exodus 2:4 uitgebreid besproken wordt.
3MT: tachrisjun, van chrsj, hi; to be silent, to fall silent, (qal = doof zijn); de betrokken wortel kan ook ‘stom’ betekenen, (aldus HAL); het Hebräisches und Aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament van Fohrer geeft bij de qal ook ‘stom zijn’. Hoe NBV bij ‘u hoeft niets te doen’ komt, kan ik niet volgen.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 1e zondag van Pasen
Laatste wijziging 6 Mar 2008 16:41:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 14,9-14 [OT-alt] , Ex. 14,9-14 [OT] , Ex. 14,9-14 [OT] , Ex. 14,9-14 [OT] , Ex. 14,9-14 [OT] , Ex. 14,5-14 [OT]

1e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,9-14 [OT]
Joh. 20,1-18 [Evangelie]
Neh. 9,1-38 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1898; Colofon