aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 22 maart 2008
Sefanja 3,12-20
Vertaling
12Maar ik zal in je midden laten resteren
een ellendig en gering volk
dat zijn toevlucht zoekt bij de Naam van JHWH.
13De rest van Israël
zal geen onrecht doen
noch leugen spreken
noch zal in hun mond bedrieglijke taal worden gevonden.
Voorwaar zij zullen weiden en neerliggen
zonder dat iemand [hen] opschrikt.
14Breek uit in jubel, dochter Sion,
schreeuw het [jubelend] uit, Israël,
verheug je en jubel met heel je hart, dochter Jeruzalem.
15JHWH heeft de oordelen over je weggedaan
je vijand afgewend
de koning van Israël, JHWH, is in je midden
je zult geen kwaad meer vrezen1 .
16Op die dag zal men tot Jeruzalem zeggen:
Vrees niet, Sion,
laten je handen niet verslappen.
17JHWH je god is in je midden
een held [die] bevrijdt
hij verblijdt zich over jou met vreugde
hij zwijgt in zijn liefde
juicht over je met een jubelkreet.
18De bedroefden
die ver van de [feest]samenkomst zijn
zal ik verzamelen
– zij zijn [toch] uit jou –
op haar drukt de smaad.
19Zie, te dien tijde zal ik optreden tegen al jouw onderdrukkers
wie hinkt zal ik bevrijden
en wat verstrooid is bijeenbrengen
ik zal hen tot roem en tot aanzien brengen
in heel het land van hun schande.
20Te dien tijde zal ik jullie doen komen
ten tijde dat ik jullie bijeen zal brengen.
Voorwaar,
ik zal jullie tot aanzien en tot roem brengen
onder alle volken van de aarde
wanneer ik voor jullie ogen een keer zal brengen in jullie lot
zegt JHWH.
Noten
1Zowel de handschriftelijke overlevering van het Hebreeuws als de Septuaginta heeft voor ‘vrezen’ de variant ‘zien’. Zo ook de Statenvertaling.
Afdrukken | vertaling door mazbo | bij Paaswake
Laatste wijziging 6 Mar 2008 16:31:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Sef. 3,9-13 [OT] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,14-20 [OT] Jubel, dochter Sion! , Sef. 3,9-13 [OT] Een bescheiden volk blijft over, Sef. 3,14-20 [OT] , Sef. 3,14-20 [OT] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,14-20 [OT] , Sef. 3,9-13 [OT] , Sef. 3,14-20 [OT] , Sef. 3,9-13 [OT] , Sef. 3,9-13 [OT]

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 3,12-20 [OT-alt]
Mat. 28,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1326; Colofon