aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van de 40 dagen, 16 maart 2008
Matteüs 21,1-11
Vertaling
1Toen zij in de buurt van Jeruzalem kwamen
en aangekomen waren bij Bethfage,
aan de Olijfberg,
zond Jezus twee leerlingen weg  met de woorden:
Gaat verder naar het dorp
dat tegenover jullie ligt
en gelijk zul je daar een ezelin vastgebonden vinden,
met een veulen erbij.
Wanneer je hen hebt losgemaakt,
breng je ze naar mij toe.
3Als iemand jullie iets zou zeggen,
zegt dan:
de heer heeft ze nodig,
Hij zal ze meteen terug zenden.
4Dit is geschied
opdat vervuld zou worden
wat door de profeet is gesproken, toen hij zei:
5Zegt tot de dochter van Sion:
zie jouw koning komt naar je toe,
zachtmoedig en een ezel heeft hij bestegen
een veulen, het jong van een trekdier.
6De leerlingen gingen verder
en deden zoals Jezus hun had opgedragen,
7zij brachten de ezelin en het veulen
en legden er hun kleren op
en hij ging erop zitten.
8De grootste menigte spreidde haar eigen kleren uit op de weg;
anderen hakten twijgen van de bomen
en spreidden die op de weg.
9De massa die voor hem uitging en zij die volgden, riepen:
Hosanna! tot de zoon van David,
gezegend hij die komt in naam van de heer:
Hosanna! tot de hoogste (hemelen)
10Toen hij Jeruzalem binnenkwam,
raakte de hele stad in beweging met de woorden:
Wie is deze?
Maar de massa zei:
11Deze is de profeet Jezus, die van Nazareth in Galilea.
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 6e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Nov 2020 14:56:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 21,1-5 [Evangelie] het dubbele apostolaat, Mat. 21,6-11 [Evangelie] de acclamatie van de menigte, Mat. 21,10-17 [Evangelie] Jezus optreden in de tempel, Mat. 21,1-11 [Evangelie] intocht in Jeruzalem, Mat. 21,1-11 [Evangelie] op een ezel met een veulen, Mat. 21,1-11 [Evangelie] , Mat. 21,1-17 [Evangelie]

6e zondag van de 40 dagen - rood en paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 50,4-7 [OT]
Jes. 52,13-15 [OT]
Jes. 53,1-12 [OT]
Mat. 21,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2128; Colofon