aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Hemelvaart | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 52,13-15
13Zie, mijn knecht zal succesrijk zijn
Hij zal stijgen, zal verheven en zeer hoog zijn.
14Evenals velen om hem1 ontzet waren
zo wezenloos geschonden was zijn verschijning
en ontmenselijkt zijn gestalte –
15zo zal hij vele naties opschrikken2 ;
om hem zullen koningen de mond dichtklemmen.
Want zij, aan wie niets verteld was, zien het
en wie niets gehoord hadden, begrijpen het.
Noten
1MT 'om jou'.
2'uiteenspetteren'.  Zie voor deze en andere keuzen :W.Beuken, Jesaja 2a (POT).

Afdrukken | vertaling door kad | bij 6e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Mar 2008 15:55:14
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 52,13-15 , Jes. 52,1-15 , Jes. 52,12-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,1-15
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 437; Colofon