aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Negende zondag van de zomer, 20 augustus 2006
Marcus 7,31-37
Effatha!
Vertaling
31En hij vertrok weer uit het gebied van Tyrus
en ging over Sidon naar de Zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis.
32Daar brachten zij hem
iemand die doof was en moeilijk sprak
en zij smeekten hem
de man de hand op te leggen.
33Zo nam hij hem apart
weg van de menigte,
stak zijn vingers in zijn oren,
spuwde
en raakte zijn tong aan.
34Daarna zag hij omhoog naar de hemel,
zuchtte,
en zei tegen hem:
'Effatha',
dat is: Wordt geopend!
35En terstond werden zijn oren geopend,
en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed.
36En hij gebood hun
het niemand te zeggen,
maar hoe vaker hij het hun gebood
des te meer bazuinden zij het rond.
37Want zij waren buiten zichzelf van verbazing
en zij zeiden:
Hij heeft alles wel gedaan,
hij doet zelfs doven horen
en stommen spreken!
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij Negende zondag van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 18:40:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 7,31-37 [Evangelie] effatha, Mar. 7,31-37 [Evangelie] zelfs de doven doet hij horen, Mar. 7,31-37 [Evangelie] Open gaan, Mar. 7,31-37 [Luthers leesrooster]
Exegeses: Mar. 7,31-37 [Commentaar] Open de dove oren

Negende zondag van de zomer - groen

Symbool van doofheid

Overige teksten:

Jes. 35,1-10 [OT]
Mar. 7,31-37 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 359; Colofon