aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 24,12-18
12JHWH zei tot Mozes:
Ga naar boven naar mij de berg op
en wees daar.
Ik zal je stenen tafels geven
de onderwijzing en het gebod
dat ik geschreven heb om hen te onderwijzen.
13Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua1
en Mozes ging omhoog, de berg van God op
14Tot de oudsten zei hij:
Blijf hier op ons wachten
tot wij naar jullie terugkeren.
Aäron en Chur zijn immers bij jullie3
wie iets heeft moet hen benaderen.
15Mozes ging naar boven naar de berg;
de wolk bedekte de berg.
16Toen kwam de heerlijkheid van JHWH op de berg de Sinai wonen
de wolk bedekte die zes dagen;
hij riep Mozes op de zevende dag midden uit de wolk
17De aanblik van de heerlijkheid van JHWH
was als een verslindend vuur op de top van de berg
in de ogen van de kinderen van Israël.
18Mozes kwam in het midden van de wolk
hij ging omhoog de berg op;
Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg.

Noten
1Hier staat niet ‘bd = dienstknecht, maar mšrt.

Afdrukken | vertaling door evert | bij 2e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 5 Feb 2008 21:14:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 24,12-18 , Ex. 24,12-18 , Ex. 24,12-18 , Ex. 24,12-18 , Ex. 24,1-18 , Ex. 24,1-18 , Ex. 24,12-18
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 132; Colofon