aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 6 februari 2008
Matteüs 6,1-6
Vertaling
1Let erop:
geen rechtvaardigheid doen voor de ogen van de mensen!
Dat ze jullie maar zien!
Nee, dan hebben je geen loon van je vader in de hemel.
2Wanneer je barmhartigheid doet,
toeter dat niet voor je uit, zoals de huichelaars doen
in de synagogen
en in de straten,
om geëerd te worden door de mensen.
Werkelijk, ik zeg jullie:
zij ontvangen  hun loon al.
3Maar jij, wanneer je barmhartigheid doet:
laat je linker niet weten wat je rechter doet.
4Laat jouw barmhartigheid in het verborgene zijn.
Je vader, die in het verborgene ziet, zal het je teruggeven.
5Wanneer je bid: niet als de huichelaars!
Die bidden graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten,
om zich aan de mensen te laten zien.
Werkelijk ik zeg jullie: zij ontvangen hun loon al.
6Maar jij, wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer,
doe de deur dicht
en bid tot  je vader in het verborgene.
Je vader, die in het verborgene ziet,
zal het je teruggeven.


Opmerkingen Drewes:
Vs. 1: "om gezien te worden door de mensen (vgl. 23:5)
"jullie" beter dan "je".
"hemelen" (meervoud) voor de goddelijke sfeer te preferen boven enkelvoud.
Vs. 2: "hebben hun loon al ontvangen" (zie ook vs. 5 en 16)
Vs. 3 "linkerhand"is toch echt beter a;s vertaling.
Vs. 4: gebruik constructie met "opdat" (par. met het "om"uit vs. 2 en 5)
Vs. 5: "jullie bidden".  "wees dan niet als..." Kolometrie als in vs. 2.
Vs. 6: eerste regel als twee regels uitschrijven? Par. met vs. 2?
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 1 Feb 2008 19:58:51
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,1-6 [Evangelie] Geven. Bidden, Mat. 6,1-6 [Evangelie] ongeveinsd !, Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joël 2,12-19 [OT]
Mat. 6,1-6 [Evangelie]
Mat. 6,16-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 138; Colofon