aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag na Epifanie, 3 februari 2008
Matteüs 5,1-12
Vertaling
1Jezus zag de menigten en ging de berg op.
Toen hij zich neergezet had
kwamen zijn volgelingen bij hem;
2hij opende zijn mond
en onderrichtte hen:
3Gelukkig de armen van geest:
van hen is het hemelse rijk!
4Gelukkig wie lijden:
zij zullen worden getroost!
5Gelukkig de zachtaardigen:
zij zullen de aarde beërven!
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
zij zullen worden verzadigd!
7Gelukkig wie zich ontfermen:
zij zullen ontferming ontvangen!
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn:
zij zullen God zien!
9Gelukkig de vredestichters:
`kinderen van God' zullen ze heten!
10Gelukkig wie worden vervolgd omwille van gerechtigheid:
van hen is het hemelse rijk!
11Gelukkig jullie als ze je uitschelden en nazitten
en lelijks over je zeggen vanwege mij:
12wees blij en jubel,
want je loon is groot in de hemel;
net zo hebben ze vóór jullie
de profeten nagezeten!
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Vierde zondag na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties:
harrypals: een enkele kanttekening [2008-01-24 10:06:59]
Mooie vondsten in deze vertaling: de weldadige beknoptheid; het vertalen van het herhaaldelijke 'hoti'met een dubbele punt kan hier prima; 'zuiver' in vs. 8.
'Gelukkig' of 'zalig' ('welzalig') — het blijft allemaal onbevredigend; 'gelukkig' leunt erg aan tegen ons gehijg naar geluk — toch is het wel beter dan het (naar hiernamaals klinkende) 'zalig'.
Aarzelingen heb ik bij:
1: ik zou participium 'ziende' laten horen — met het oog op de menigte gaat hij de berg op, dus: 'toen hij de menigten zag' (vgl Naardense bijbel, zelfs 'maar')
1: 'volgelingen' opvallend voor 'leerlingen' — wel frisser, maar dekt dit elkaar? was er niet een grotere groep volgelingen bij Jezus dan alleen de leerlingen? verdwijnt zo niet het aspect van het leren? Jezus ziet de menigten die volgen, en met het oog op hen onderricht hij de kleine kring leerlingen, wijst op de menigten en eindigt met 'jullie' (leerlingen) (11v.)
3/10: 'het hemelse rijk': ik aarzel — ik vind dit een verlies t.o.v. het statige 'koninkrijk der hemelen' — dan komt het a.h.w. meer van de andere kant (maar ik geef toe: is een gevoelskwestie, 'hemelse rijk' is ook wel weer verfrissen); meervoud 'hemelen' (ook in vs.12) haalt ons weg uit de religieuze fixatie op de hemel
4: 'penthein' is dacht ik meer 'treuren'
7: 'ontfermen' en 'barmhartig zijn' — beide wat archaische woorden, ik zoek vaan iets met 'verbinden' / 'verbondenheid' als vertaling van chesed; maar gaat moeilijk met het vervolg
9b : opeens omkering — waarom? en: het passief verdwijnt met 'heten', dus ook de notie van het ontvangen van de omkering
11: 'lelijks' als vertaling van 'pan poneron', ik aarzel — er staat inderdaad geen 'kakon'; en ik mis het (misschien overvloedige, maar het staat er toch) 'pseudomenoi'
12: 'voor jullie' hoort grammaticaal bij 'de profeten;, kan ook heel goed in het nederlands erna staan  

Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 [Evangelie] Bergrede, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 [] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede

Vierde zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 5,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 966; Colofon