aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag na Epifanie, 20 januari 2008
Johannes 2,1-11
De bruiloft op de derde dag
Vertaling
1En op de derde dag geschiedde een bruiloft
in Kana in Galilea.
Jezus’ moeder was daar(bij).
2En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd1 .
3Als zij tekort aan wijn hebben
zegt2 Jezus’ moeder tot hem:
Zij hebben geen wijn.
4[En] Jezus zegt tot haar:
Wat is het mijne en wat het uwe3 , vrouw?
Mijn uur is nog niet gekomen.
5Zijn moeder zegt tegen de bedienden4 :
Wat hij jullie ook zegt, doe dat5 .
6Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet
volgens de reiniging(sgebruiken) van de Judeeërs,
elk bevattend twee of drie metreten.
7Jezus zegt tot hen:
Vul de watervaten met water.
En zij vulden ze tot aan de rand.
8En hij zegt tot hen:
Schep er nu (wat uit)
en breng (het) naar de tafelmeester.
Zij brachten het.
9Als  de tafelmeester het water dat wijn geworden was proeft
— hij wist niet van waar het was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het —
roept de tafelmeester de bruidegom.
10En hij zegt tot hem:
Ieder mens6 zet eerst de goede wijn voor
en als zij zich bedronken hebben de mindere.
Maar jij hebt de goede wijn bewaard tot nu.
11Dit begin van de tekenen deed Jezus in Kana in Galelea
Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard.
En zijn leerlingen kregen vertrouwen in hem.
Noten
1Lett.: geroepen
2De tekst gaat hier over op praesens, doorgaans vertaald als praesens historicus
3Vgl. 1 Kon. 17:18. Of: "Vrouw, wat heb ik met u?" W. Barnard, De mare van God-bewaar-me, vertaalt vrij: “Laat mij mijn gang gaan”.
4Gr.: Diakenen
5Vgl. Gen. 41:55
6Of: iedereen — maar ik vind het woordje ‘mens’ vaak net iets te kostbaar om weg te vertalen
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Tweede zondag na Epifanie
Laatste wijziging 11 Feb 2021 13:05:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 2,1-11 [Evangelie] Bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 [Evangelie] De beste wijn, Joh. 2,1-11 [Evangelie] , Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft te Kana, Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag, Joh. 2,1-12 [Evangelie] , Joh. 2,1-11 [Evangelie]

Tweede zondag na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 62,1-5 [OT]
Joh. 2,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon