aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Numeri 6,22-27 De zegen van Aäron
vertaling met toestemming overgenomen uit: Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament. Kampen (Kok) 2002, blz. 42.
22God sprak tot Mozes:
23Spreek tot A'ron en tot zijn zonen:
Aldus moeten jullie de Isra'lieten zeggen; Zeg hen:
24'JHWH zegene je en beware je
25JHWH doe zijn gelaat oplichten over je en zij je genadig,
26JHWH verheffe zijn gelaat over je en bereide jou vrede.'
27Zij moeten mijn Naam op de Isra'lieten leggen
maar Ik ben het die hen zegen.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Nieuwjaar
Laatste wijziging 9 Oct 2017 19:37:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 Zegen van Aäron, Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27 , Num. 6,22-27
Commentaar: Num. 6,22-27 De zegen van Aäron
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 53; Colofon