aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Nieuwjaar, 1 januari 2008
Numeri 6,22-27
De zegen van Aäron
Inleiding
vertaling met toestemming overgenomen uit: Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament. Kampen (Kok) 2002, blz. 42.
Vertaling
22God sprak tot Mozes:
23Spreek tot A'ron en tot zijn zonen:
Aldus moeten jullie de Isra'lieten zeggen; Zeg hen:
24'JHWH zegene je en beware je
25JHWH doe zijn gelaat oplichten over je en zij je genadig,
26JHWH verheffe zijn gelaat over je en bereide jou vrede.'
27Zij moeten mijn Naam op de Isra'lieten leggen
maar Ik ben het die hen zegen.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Nieuwjaar
Laatste wijziging 9 Oct 2017 19:37:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] Zegen van Aäron, Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT] , Num. 6,22-27 [OT]
Exegeses: Num. 6,22-27 [Commentaar] De zegen van Aäron

Nieuwjaar - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 6,22-27 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 59; Colofon