aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Oudjaar, 31 december 2007
Jesaja 51,1-6
JHWH troost Sion
Vertaling
1Hoor naar mij
jullie die gerechtigheid najagen
die JHWH zoeken!
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent
naar de bronholte waaruit je gedolven bent.
2Kijk naar Abraham jullie vader
naar Sara die je ter wereld bracht  
want als eenling heb ik hem geroepen
maar ik zegende hem en maakte hem talrijk.

3Ja, JHWH troost Sion
hij troost haar puinhopen.
Hij zal haar woestenij maken als Eden
haar wildernis als de tuin van JHWH.
Vrolijkheid en vreugde zullen er te vinden zijn
het danklied en het geluid van snarenmuziek.
4Let op mij, mijn volk
mijn stamgemeenschap, je moet naar mij luisteren
want er gaat onderricht van mij uit
en mijn recht, tot licht voor de volken laat ik het opdoemen.
5Nabij is mijn gerechtigheid
mijn bevrijding treedt tevoorschijn.
Mijn armen zullen de volken richten
op mij hopen de kustlanden
op mijn arm wachten ze.
6Sla je ogen op naar de hemel
en kijk naar de aarde beneden:
Al  vervliegt de hemel als rook
en verteert de aarde als een gewaad
en sterven haar bewoners als een muggenzwerm
mijn bevrijding, die zal er altijd zijn
mijn gerechtigheid, die zal niet bezwijken.

7Hoor naar mij
jullie die weet hebben van gerechtigheid
volk, dat mijn onderricht in je hart draagt!
Vrees niet voor de hoon van [kleine] mensen
laat je niet door hun lasterwoorden van je stuk brengen!
Afdrukken | vertaling door kad | bij Oudjaar
Laatste wijziging 24 Nov 2007 10:12:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 51,1-6 [OT] , Jes. 51,1-6 [OT] , Jes. 51,1-6 [OT] , Jes. 51,1-6 [OT] , Jes. 51,1-6 [OT] , Jes. 51,1-6 [OT] Hoe JHWH Sion troost

Oudjaar - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 51,1-6 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 239; Colofon