aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 30 december 2007
Lucas 2,33-40
Inleiding
In de tempel: zegen door Simeon en lofzegging door Hanna
Vertaling
33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat over hem gesproken werd.
34Simeon zegende hen
en zei tot Maria, zijn moeder:
Zie deze is bedoeld1)  om velen in Israel te laten vallen en te laten opstaan
en als een teken dat weersproken wordt.
35— en door jouw ziel zal een zwaard gaan! –
opdat de overleggingen van de harten van velen onthuld zullen worden.

36En er was Hanna, een profetes, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser
die vele dagen doorleefd had
die met haar man zeven jaren geleefd had sinds haar meisjestijd;
37zij was al vier en tachtig jaar weduwe
en week niet van de tempel
maar diende (God) met vasten en bidden dag en nacht.
38Op dat zelfde uur kwam ook zij en loofde God
en sprak over hem tot allen bevrijding van Jeruzalem verwachten.

39 En toen zij alles volgens de wet van de HEER volbracht hadden
keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad2) Nazareth.

40Het kind groeide op en werd krachtig
vervuld van wijsheid
en de genade van God was met hem.3)

1) Vgl.  keimai in bijv. Fil. 1:16. Of toch beter “gesteld” (met NBG51)? NBV laat het onvertaald!

2) Anders dan NBV hier “stad” handhaven; “stad” i.v.m. Nazreth in NBV wel in 2:4; 4:29.

3) Bij uitleg van bovenstaande tekst (volgens lezing van de Eerste Dag) moeten we er wel op bedacht zijn, dat 2:22-39 binnen Lucas duidelijk een eenheid vormt, waarbij vs.22-24 en 39 de versen 25-38 omsluiten. Vs. 40 vormt afsluting van 2:1-39 (vgl. 1:80).
Afdrukken | vertaling door Barend Drewes | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 15 Dec 2007 10:37:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,33-40 [Evangelie] De profetes Anna, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] Oud ontmoet jong, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,22-40 [Evangelie] In de Tempel, Luc. 2,33-40 [Epistel]
Exegeses: Luc. 2,33-40 [Commentaar] Simeon en Hanna

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]
Luc. 2,33-40 [Evangelie]
Jes. 8,11-15 [OT-alt]
Luc. 2,33-40 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1317; Colofon