aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstmorgen, 25 december 2007
Johannes 1,1-14
Inleiding
Ik heb ervoor gekozen om hier — naast alle bestaande vertalingen van dit overbekende gedeelte (zoals die van Joep Dubbink op deze site [25 december 2006] ) —  een wat vrijere vertaling aan te bieden, uitgaande van de fantasie van Joop Boendermaker dat Johannes heeft willen aansluiten bij Lucas, m.n. bij Lucas 2, 15 "Het woord dat geschied is". De kernwoorden die Johannes later 'uitwerkt' zijn met een hoofdletter geschreven. Mijn suggestie zou zijn om ook de woorden tussen haakjes (die niet in het origineel staan) voor te lezen, alles met heel veel aandacht... Aangeboden als een poging, in alle voorlopigheid...
Vertaling
1In het begin was het er (al): het Woord,
en dat Woord was bij God,
ja, God zelf was dat Woord.
2Dat (dat Woord) was in het begin bij God...
3Alles is daardoor geschied,
en buiten dat (Woord) om is er niets geschied.
4Wat er geschied is in hem (in dat Woord) was: Leven,
en dat Leven was het Licht van de mensen.
5En het Licht — in de duisternis schijnt het,
en de duisternis heeft het niet gegrepen!

6Het geschiedde:
een mens, gestuurd van Godswege,
zijn naam was Johannes.
7Hij kwam om te getuigen —
om van het Licht te getuigen,
zodat allen door hem (daarop) zouden vertrouwen.
8Hij was niet het Licht,
maar hij moest alleen getuigen van het Licht.

9Het ware Licht, dat ieder mens verLicht,
dat was op komst in de wereld.
10Het was (al) in de wereld,
en de wereld was erdoor geschied (geschiedenis geworden) —
en toch erkende de wereld hem niet...
11Hij kwam tot wie bij hem horen —
maar die namen hem niet op.
12Wie hem wel aannamen,
hen gaf hij macht om een geschiedenis als 'kinderen van God' te beginnen —
hen die gingen vertrouwen op zijn naam,
13die niet uit het bloed, niet uit wat zwakke mensjes of sterke mannen willen,
maar uit God geboren zijn.  
14En (nu) is dat Woord de geschiedenis ingegaan als een zwak mensje,
het heeft als in een tent bij ons gewoond,
en wij hebben de schittering ervan aanschouwd —
zo schitterend als iemand die enkel vanuit de Vader geboren is,
zo vol was hij van (Gods) goedheid, zo betrouwbaar...
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Kerstmorgen
Laatste wijziging 26 May 2015 12:41:48
Reacties:
Soeting: Proloog Evangelie volgens Johannes [2017-10-06 10:55:42]
Deze vertaling is subjectief, maar heeft als zodanig zijn recht.Ik vind het een mooie, zij het hier en daar een gewaagde vertaling.
Eén enkele opmerking: de vertaling van katelaben in vs 5 lijkt mij niet juist. Katalambanein mag letterlijk 'neerhalen' betekenen, maar hier betekent het toch 'grijpen'of 'begrijpen'.

Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Kerstmorgen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,7-10 [OT]
Jer. 23,5-8 [OT-alt]
Joh. 1,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 541; Colofon