aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Advent, 23 december 2007
Matteüs 1,18-25
Vertaling
18Van1 Jezus Christus2 was de geboorte3 aldus:
Maria, zijn moeder, had verkering met Jozef.
Nog voordat zij omgang hadden bleek zij zwanger van (de) Heilige Geest.
19Jozef, haar man, was een godvrezend4 mens en wilde haar niet in opspraak brengen.
Hij wilde haar heimelijk5 laten gaan.
20Terwijl dat in hem omging, zie!
Een bode6 van (de) Heer verscheen hem in een droom:
Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd om Maria tot je vrouw te nemen7 ,
want wat in haar verwekt is, is uit (de) Heilige Geest.
21Zij zal een zoon baren en als zijn naam zul je roepen: Jezus.
Want hij zal zijn volk bevrijden van hun kwade machten8 (zonden?).
22Dit alles is geschied9 opdat vervuld zou worden het woord van de Heer,
door de profeet gesproken:
23Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren
en men zal roepen als zijn naam: Immanuel.
Dat is vertaald: God met ons.
24Jozef ontwaakte uit de slaap en deed zoals de bode van (de) Heer hem
had opgedragen en nam (haar) tot zijn vrouw.
25Hij had geen gemeenschap met haar totdat zij een zoon gebaard had10 .
En hij riep als zijn naam: Jezus.
Noten
1met voetnoten / opmerkingen van Marianne Storm
2je zet Χριστός tussen haakjes; jarenlang heb ik automatisch" voor Messias gekozen (een erfenis van Huub Oosterhuis in de studentenekklesia, heel lang geleden) nu denk ik: binnen kerkverband: waarom niet "gewoon" Christus? Inmidddels weten we dat Messias parallel loopt, of zou je dat nog willen benadrukken?
3γένεσις Breukelman vertaalt wording; geboorte lijkt me goed, maar afkomst in de NBV??
4"fatsoenlijk" voor δίκαιος/tsèdèk vind ik eigenlijk erg leuk. Als ik in onze tijd over waarden nadenk, aan de hand van situaties en ontwikkelingen, komt vaak het woord fatsoenlijk in me op. Het is wat "schudden" aan die vaste bijbelse termen. Dat vind ik mooi, want het komt dichterbij! Dus spreekt meer aan.
5λάθρα waarom niet "heimelijk"?
6ἄγγελος leuk dat je "bode" neemt.
7παραλαμβάνω tot zich nemen; dus: "je vrouw tot je nemen"; ik denk dat het zo vertaald kan worden, als jij doet.
8"kwade machten" voor "zonden" is ook zo'n "schudden" voor mij.
9NBV hier weer "gebeurd" natuurlijk, maar "geschieden" is zo'n woord waaraan je niet hoeft te schudden, denk ik.
10ἔτεκεν ik zou zeggen "had gebaard", aoristus met aspect: voltooid.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Vierde zondag van Advent
Laatste wijziging 12 Oct 2020 15:19:00
Reacties:
harrypals: fatsoenlijke geboorte? [2007-12-20 08:17:34]
ik onderschrijf wel de poging om 'vastgeroeste' woorden met een nieuwe klank open te maken — maar 'fatsoenlijk' i.p.v. 'rechtvaardig'? Ad van Nieuwpoort schijft in de bijbelse dagkalender van dit jaar bij gisteren over Elisabeth en Zacharias: 'mensen die deugen' — maar dat is als vertaling niet te doen; is 'rechtvaardig' echt zo onverstaanbaar? 'fatsoenlijk' heeft me toch te veel verkeerde bijklanken, van netheid en burgerlijkheid — hoezeer ik ook besef dat we tegen de hufterigheid van Wilders en het grootkapitaal burgerlijk fatsoen zeer nodig hebben — maar als bijbelwoord? — nee.
en dan 'geboorte' — het kan wel, maar het gaat toch om meer; dat wordt duidelijk als je het begin erbij leest: 'boek van de geboorte?' — nee '... van de wording', zie het vervolg, waarin duidelijk wordt hoe Jezus te voorschijn komt uit zijn volk Israel
jaap goorhuis: fatsoenlijke geboorte? [2007-12-20 18:40:51]
Tja.
Ik weet het ook niet.
Dat wil zeggen: ik heb er lang over nagedacht, over dikaios.
Geen gelegenheid gevonden om de concordantie na te vlooien, maar ik weet niet of het geholpen zou hebben. Ik ben het met Harry eens, maar 'rechtvaardig' als vertaling op deze plaats voldoet ook niet voor mijn gevoel.Dat woord gebruiken wij in onze taal op een andere manier dan hier bedoeld. Oprecht? Zou dat wat zijn? En dan die wording...wij spreken in onze taal niet over de wording van iemand. Ik vind het lastig want ik wil het woord genesis ook wel laten doorklinken. Ik ben er dus niet echt goed uitgekomen.

jaap goorhuis: dikaios [2007-12-21 16:08:38]
wanneer het zo is dat dikaios betekent: leven in overeenstemming van tora, dan kan ook de vertaling 'godvrezend' overwogen worden. Dat heb ik nu zo gedaan.
harrypals: dikaios [2007-12-22 15:04:44]
het gaat om woorden die dicht bij elkaar liggen: 'rechtvaardig' en 'godvrezend', het 1 legt het ander uit, maar de bijbeltaal heeft voor beide verschillende woorden, waarom die niet gebruikt? 'rechtvaardig' vind ik beslist geen oubollig woord; dat het bij geloven en godvrezendheid om rechtvaardigheid gaat is in onze tijd niet vanzelfsprekend, daarom zegt 'rechtvaardig' meer dab 'godvrezend'

Andere vertalingen: Mat. 1,18-25 [Evangelie] , Mat. 1,18-25 [Evangelie] , Mat. 1,18-25 [Evangelie] De verwekking van Jezus Christus

Vierde zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 7,10-17 [OT]
Mat. 1,18-25 [Evangelie]
Jes. 63,1-4 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 561; Colofon