aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van Advent, 16 december 2007
Matteüs 11,2-11
Jezus en Johannes de doper
Inleiding
N.a.v. de opmerkingen van Harry Pals enkele wijzigingen aangebracht.
Vertaling
2Toen Johannes in de gevangenis
de werken van de Christus hoorde
zei hij tot hem
door zijn leerlingen die hij stuurde:
3Bent ú de komende,
of moeten we een ander verwachten?
4Jezus antwoordde hen:
Ga heen en bericht Johannes
wat jullie horen en zien;
5blinden zien weer en lammen lopen rond,
melaatsen worden rein en doven horen,
en doden worden opgewekt en armen ontvangen het goede nieuws;
6gelukkig wie aan mij geen aanstoot neemt.
7Toen ze heengegaan waren
begon Jezus tot de menigten te zeggen over Johannes:
Wat zijn jullie komen bekijken in de woestijn?
Een riet door de wind bewogen?
8Maar wat zijn jullie komen zien?
Een mens in weelde gekleed?
Zie, die weelde dragen
zijn in de huizen van de koningen.
9Maar wat zijn jullie komen zien?
Een profeet?
Ja, ik zeg je: nog méér dan een profeet.
10Hij is het over wie geschreven is:
zie ik, ik zend mijn bode voor je aangezicht uit,
die je weg voor je zal bereiden.
11Zeker, ik zeg je: onder hen die uit vrouwen geboren zijn
is er geen ontwaakt die groter is dan Johannes de doper;
maar wie kleiner is in het hemelrijk,
is al groter dan hij!.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Derde zondag van Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:04:43
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2007-12-04 13:25:17]
een goede, soepel te lezen vertaling;
misschien dat mijn kanttekeningen dat weer compliceren:
2 is een begin met 'maar' (voor gr. 'de') op zijn plaats? ik voel wel een tegenstelling
2 er staat 'zijn' leerlingen
3 ik zou het uitdrukkelijk 'su' laten klinken: 'U — bent u...' of u onderstreept
5 waarom zou je niet met het grieks mee groeperen: blinden en lammen bij elkaar (verbonden door 'en'), melaatsen en doven, en doden en armen
5 er staat een werkwoord 'worden gereinigd', is krachtiger dan 'rein'
5 bij 'armen' staat een passivum, mooi als dat in de vertaling kan meeklinken, bijv. 'wordt evangelie verkondigd' (NB)
6 gelukkig? zalig? tegen beide is wat in te brengen; wat vind je van 'goed af' — is dichtbij het hebreeuws
7, 8, 9 is het mogelijk steeds 'ex-' te laten meeklinken? dan moet je steeds afbreken: 'waarvoor zijn jullie uitgetrokken, om wat te ...?' (vgl NB)
7 is 'saleuomai' niet sterker? : 'heen en weer geslingerd' (NB) of 'geteisterd'
9 ik zou in het slot 'kai' laten klinken: 'ja, zeg ik jullie, en (of 'zelfs') meer dan...'
10 doet het er toe dat er in het citaat uitdrukkelijk 'ego' staat? hierin volgt de Septuagint en Mattheus het hebreeuws (zowel in Exodus als Maleachi), dus ik zou onderstrepen, of 'zie mij — ik...'
10 er staat 'je' weg
11 'amen', sterker dan 'ja' vertalen, zou ik zeggen: 'zeker'
11 je hebt 'egeiro' laten vallen: 'ontwaakt' (NB), 'opgetreden' (NBV), of ook 'opgestaan' (of 'opgewekt'?)
Klaas Eldering: N.a.v. reactie H. Pals: [2007-12-04 19:10:37]
Paar kleine dingen aangepast.Verder:
In vs. 5 toch gekozen voor 'worden rein' (medium). Waarom niet?
In vs. 7 'bewogen' gehandhaafd. Anders: heen en weer geschud; maar riet wuift en buigt mee...
In vs. 11 egegertai vertaald met ontwaakt; opgestaan zou niet juist zijn. Opgewekt geeft weer lastige associaties.

Andere vertalingen: Mat. 11,2-15 [Evangelie] , Mat. 11,2-11 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 11,2-11 [Commentaar] Ben jij degene die...

Derde zondag van Advent - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 35,1-10 [OT]
Mat. 11,2-11 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 313; Colofon