aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Advent, 9 december 2007
Jesaja 2,2-5
De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion
Vertaling
2Het zal geschieden in latere dagen
dat vast gefundeerd zal zijn de berg van het Huis van JHWH
aan het hoofd1 van de bergen, verheven boven de heuvels.
Ze zullen er naar toe stromen,2 alle naties
3en [op weg] gaan, de volken in menigte en zeggen:
Ga mee, laten we opgaan naar de berg van JHWH,
naar het Huis van de God van Jakob,
dan zal hij ons onderrichten uit zijn wegen3
en zullen wij gaan op zijn paden.
Want uit Sion gaat onderricht uit
en het woord van JHWH uit Jeruzalem.
4Hij zal rechtspreken tussen de naties
en tussenbeide komen bij de volkeren in menigte.
Dan zullen ze hun zwaarden ómhameren tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.4
De ene natie zal niet meer tegen de andere het zwaard opheffen,
ze zullen geen oorlog meer leren.5

5Huis van Jakob, ga mee,6 laten we [voort]gaan* in het licht7 van JHWH.  
Noten
1 Bergen en heuvels als metafoor voor de grote en de kleine koninkrijken.
2 Het werkwoord n-h-r komt uiterst zelden voor; men denke echter aan de paradijselijke rivier in bv Psalm 46. Deze rivier van volken stroomt de berg op.
3 Namelijk JHWH's wegen met Israël.
4 Deze dubbelregel siert het gebouw van de VN in New York. Het is de enige regel van dit lied die in de NBV goed is vertaald!
5 In de zin van 'onderwijzen in/ trainen voor' de oorlog. De parafrase van de NBV is hier wel opmerkelijk slecht: 'geen mens zal meer weten wat oorlog is'.
6 Citaten uit vers 3!
7 Onvertaalbaar woordspel-citaat uit vers 3 be-orchotaw, 'op zijn paden' wordt be-or…, 'in het licht van' [JHWH].
Afdrukken | vertaling door kad | bij Tweede zondag van Advent
Laatste wijziging 24 Nov 2007 17:42:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 2,1-5 [OT] , Jes. 2,1-5 [OT] "De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion", Jes. 2,2-5 [Luthers leesrooster] De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion, Jes. 2,1-5 [OT] `De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion´, Jes. 2,1-5 [OT] De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion

Tweede zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 11,1-10 [OT]
Jes. 2,2-5 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1289; Colofon