aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e zondag van de herfst, 25 november 2007
Lucas 21,5-19
de verwoesting van Jeruzalem
Inleiding
weergave van de verwoesting van Jeruzalem en de vervolgingen zoals de eerste gemeente die ervaren moeten hebben
Vertaling
Lucas 21: 5 – 19 voor 25 november, derde zondag van de Voleinding

05Toen sommigen over de tempel zeiden,
dat die met mooie stenen en wijgeschenken was versierd,
06zei hij:
“De dingen die jullie bekijken —
er zullen dagen komen waarin geen steen op steen wordt gelaten,
die niet zal worden weggebroken.”
07Zij ondervroegen hem en zeiden:
“Meester wanneer zullen deze dingen geschieden?
Wat is het teken, dat deze dingen gaan geschieden?”
08Toen zei hij:
“Ziet toe, laat je niet afleiden,
want er zullen velen komen onder mijn naam, die zeggen:
Ik ben!
en:
De tijd is dichtbij!
Gaat niet achter hen aan.
09Wanneer jullie dan horen over oorlogen en onlusten,
schrik dan niet, want die dingen moeten eerst geschieden;
maar dit is niet gelijk het einde”
10Daarop zei hij hen:
“Opstaan zal volk tegen volk
en koninkrijk tegen koninkrijk.
11Er zullen zware aardbevingen zijn,
en nu hier dan daar pest en honger
en schrikbarende dingen
en aan de hemel grote tekenen.
12Maar vóór al deze dingen
zullen zij de handen aan jullie slaan
en jullie vervolgen,
je overleveren aan de synagogen
en gevangenissen
en jullie voorleiden aan koningen en oversten,
vanwege mijn naam.
13Dat zal voor jullie uitlopen op getuigenis!
14Neemt je dan in jullie harten voor
niet van te voren te bedenken hoe je je zult verdedigen.
15Want ik zal jullie mond en wijsheid geven,
waar allen die jullie tegenstanders zijn
niet tegenop zullen kunnen of weerleggen.
17Jullie zullen overgeleverd worden
zelfs door ouders en broers
en verwanten en vrienden
en zij zullen [sommigen] uit jullie doden
en jullie zullen gehaat worden door iedereen
vanwege mijn naam
18en geen haar van jullie hoofd zal verloren gaan.
19Jullie zullen je zielen in volharding bezitten”.

Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 10e zondag van de herfst
Laatste wijziging 16 Nov 2007 09:05:29
Reacties:
Klaas Eldering: Commentaar bij de vertaling [2007-11-21 12:01:10]
De nummering klopt niet: vs. 16 (nummer) is weggevallen; de tekst is wel aanwezig.
In vs. 6, 7 en 9 is tauta steeds met 'die dingen' vertaald.
In vs. 6 stel ik voor: wat
In vs. 7 stel ik voor: dat, en:
in vs. 7b: ... wanneer dat zal geschieden? (vanwege hotan)
In vs. 8 zal 'Ik ben' aangevuld moeten worden met 'het' — anders heeft het geen betekenis
In vs. 9 'dat' ipv 'die dingen'
In vs. 12: de hand (enkelvoud) aan jullie slaan (zo in het NL)
In vs. 15 kan ook 'weerspreken' (ant'eipein) ipv 'weerleggen'
In vs. 19 'je zielen' bezitten? Moeten we niet vertalen met 'je leven verwerven? Of je leven behouden/bezitten? Waarom 'zielen'? Kun je die ook niét bezitten?

Andere vertalingen: Luc. 21,5-19 [Evangelie] , Luc. 21,1-19 [Evangelie] , Luc. 21,5-19 [Evangelie] , Luc. 21,5-19 [Evangelie]

10e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mal. 4,1-6 [OT]
Luc. 21,5-19 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1289; Colofon