aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
13e zondag van de zomer, 16 september 2007
Lucas 15,1-10
vreugde om wat / wie terug werd gevonden
Inleiding
jammer dat de perikoop meestal wordt gedeeld, het effect wordt dan minder, immers de zoon hoort er ook bij. in ieder geval is de vreugde groot
vreugde om 1 schaap (1% inkomen) 1 drachme (bruidschat (?) 10% geluk) 1 zoon (50% toekomst) om maar even heel grove lijnen te trekken
Vertaling
Lucas 15: 1 — 10
1Ze bleven naar hem toekomen, allemaal,
de tollenaars en de zondaars,
om hem te horen
2Gemor bleef komen van de kant van de Farizeeën
en de schriftgeleerden,
die zeiden:
“Hij daar ontvangt zondaars en eet met hen”
3Toen zei hij tot hen deze gelijkenis, hij sprak:
4“Welke mens onder jullie die honderd schapen heeft
en er één van verliest,
zal niet de negenennegentig achterlaten in de woestijn
en voortgaan achter het verlorene tot hij het vindt?
5Wanneer hij het gevonden heeft,
legt hij het op zijn schouders
en is blij
6en wanneer hij bij huis komt,
roept hij de vrienden en de buren bijeen
en zegt hen:
“Weest blij met mij,
omdat ik mijn schaap heb gevonden dat was verloren”
7Ik zeg jullie: zo zal er blijdschap zijn
in de hemel
over één zondaar die tot ommekeer komt
[meer] dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen ommekeer nodig hebben.
8Of welke vrouw die tien drachmen heeft
— indien ze één drachme verliest,
neemt niet de lamp
en veegt het huis
en zoekt zorgvuldig totdat zij vindt?
9Wanneer zij hem gevonden heeft,
roept zij de vrienden en de buren bijeen
en zegt:
“Weest blij met mij
omdat ik de drachme heb gevonden die ik verloren had”
10Zo, zeg ik jullie, zal er blijdschap zijn
voor het aangezicht van de boden van God
over één zondaar die tot ommekeer komt.


Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 13e zondag van de zomer
Laatste wijziging 11 Sep 2007 06:23:48
Reacties:
jaap goorhuis: zou je in vers negen niet moeten vertalen: vriendinnen en buurvrouwen? [2007-09-14 14:49:43]
wiersma: vriendinnen en buurvrouwen [2007-09-14 17:36:21]
beide woorden zijn vrouwelijk: filas kai geitonas dus het is inderdaad beter om dat ook duidelijk te laten doorklinken: vriendinnen en buurvrouwen (hoewel buren natuurlijk inclusief is)

Andere vertalingen: Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] vreugde om het terugvinden van wat / wie verloren , Luc. 15,1-10 [Evangelie] Wie onder jullie ?, Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Luthers leesrooster] Wees samen met mij verheugd..., Luc. 15,1-10 [Evangelie] , Luc. 15,1-10 [Evangelie] Blijdschap over omkeer
Exegeses: Luc. 15,1-10 [Commentaar] Verloren, gevonden

13e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 15,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 128; Colofon