aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e zondag van de herfst, 18 november 2007
Genesis 18,22-33
Abraham met JHWH in gesprek over Sodom
Vertaling
22Die mannen wendden het gezicht vandaar af
en gingen naar Sodom,
maar Abraham,
hij bleef voor het aangezicht van JHWH staan.1
23Toen trad Abraham naar voren en zei:
Wilt u  werkelijk de rechtvaardige wegrukken met de misdadiger?
24Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad.
Zult u die werkelijk wegrukken?
Zult u [de schuld] niet wegnemen voor de plaats
omwille van de vijftig rechtvaardigen die in haar midden zijn?
25Het zij verre van u te doen naar dit woord
– de rechtvaardige met de misdadiger te doden –
zodat de rechtvaardige gelijk de misdadiger zou zijn.
Het zij verre van u!
De rechter van de hele aarde
zou die geen recht doen?
26JHWH zei:
Als ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind
zal ik [de schuld] voor de hele plaats wegnemen omwille van hen.
27Abraham antwoordde, hij zei:
Zie toch, ik heb gewaagd te spreken tot mijn heer,
ik, die stof en as ben.
28Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf.
Zult u om die vijf de hele stad verdelgen?
Hij zei:
Ik zal niet verdelgen
als ik er daar vijfenveertig vind.
29Hij ging door tot hem te spreken en zei:
Misschien worden er daar veertig gevonden.
Hij zei:
Ik zal het niet doen
omwille van die veertig.
30Hij zei:
Laat mijn heer toch niet in toorn ontsteken dat ik spreek:
Misschien worden er daar dertig gevonden.
Hij zei:
Ik zal het niet doen,
Als ik er daar dertig vind.
31Hij zei:
Zie toch, ik heb gewaagd te spreken tot mijn heer.
Misschien worden er daar twintig gevonden.
Hij zei:
Ik zal niet verdelgen
omwille van die twintig.
32Hij zei:
Laat mijn heer toch niet in toorn ontsteken dat ik nog éénmaal spreek:
Misschien worden er daar tien gevonden.
Hij zei:
Ik zal niet verdelgen
omwille van die tien.
33JHWH ging,
toen hij geëindigd had tot Abraham te spreken
en Abraham keerde terug naar zijn plaats.
Noten
1De oorspronkelijke tekst van vers 22 luidde: 'maar JHWH  bleef voor het aangezicht van Abraham staan'. Omdat 'voor het aangezicht van iemand staan' kan betekenen 'dienend voor iemand staan' werden deze woorden opgevat als een aanstootgevende uitspraak over JHWH en daarom 'verbeterd', vervangen door de huidige.
Afdrukken | vertaling door mazbo | bij 9e zondag van de herfst
Laatste wijziging 18 Oct 2007 09:11:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 18,20-33 [OT] afdingen over Sodom, Gen. 18,20-33 [OT] , Gen. 18,16-23 [OT-alt] , Gen. 18,20-33 [OT] , Gen. 18,22-33 [OT-alt] , Gen. 18,16-33 [OT]

9e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 3,1-15 [OT]
Luc. 20,27-38 [Evangelie]
Gen. 18,22-33 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon