aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tiende zondag van de zomer, 27 augustus 2006
Marcus 8,1-21
De tweede broodvermenigvuldiging
Vertaling
1In die dagen was er weer een grote menigte bijeen
en zij hadden niets te eten.
Toen riep hij zijn leerlingen bijeen en zei tegen hen:
2Ik heb medelijden met die menigte,
want zij verblijven al drie dagen bij mij
en zij hebben niets te eten.
3Als ik hen hongerig naar huis stuur
zullen zij onderweg bezwijken.
Sommigen van hen zijn van ver gekomen.
4Zijn leerlingen antwoordden hem:
Hoe zou iemand deze mensen hier
in deze eenzame streek met brood kunnen verzadigen?
5Hij vroeg hun:
Hoeveel broden hebben jullie?
Zij zeiden:
Zeven.
6En hij gaf aan de menigte bevel
om op de grond te gaan zitten.
Hij nam de zeven broden,
sprak een dankgebed uit,
brak ze,
en gaf ze aan zijn leerlingen om ze voor te zetten.
En zij zetten ze aan de menigte voor.
7Ook hadden zij enkele visjes.
Nadat hij het zegengebed erover had uitgesproken
zei hij dat zij ook die moesten voorzetten.
8Zij aten en werden verzadigd.
en zij haalden de overgebleven brokken op,
zeven manden vol.
9Er waren daar ongeveer 4000 mensen.
Hij zond hen weg,
10en terstond nadat hij met zijn leerlingen in de boot waren gegaan
voer hij naar het gebied van Dalmanoetha.
11Daar kwamen Farizeeën op hem af
en begonnen met hem te discussiëren.
Zij verlangden van hem een teken uit de hemel,
om hem op de proef te stellen.
12Hij echter slaakte een diepe zucht en zei:
Waarom verlangt dit soort mensen1 een teken?
Voorwaar, ik zeg u,
aan dit soort zal geen teken gegeven worden.
13En hij liet hen staan,
ging weer in het schip en voer naar de overkant.
14Zij hadden echter vergeten broden mee te nemen,
ze hadden slechts één brood bij zich in het schip.
15En hij scherpte hen in:
Pas op!
Hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën,
en voor de zuurdesem van Herodes.
16Maar zij spraken er onder elkaar over
dat zij geen broden hadden.
17Toen hij dat merkte zei hij tegen hen:
Waarom praten jullie erover
dat jullie geen broden hebben?
Begrijpen jullie het nog niet?
Hebben jullie geen inzicht?
Zijn jullie harten verhard?
18Hebben jullie ogen en zien jullie niet,
en hebben jullie oren en horen jullie niet?
En herinneren jullie je het niet meer,
19toen ik vijf broden brak voor die vijfduizend mensen,
hoeveel manden vol brokken jullie hebt opgehaald?
Zij zeiden:
Twaalf.
20En bij de zeven voor de vierduizend,
hoeveel manden vol brokken hebben jullie toen opgehaald?
En zij zeiden tegen hem:
Zeven.
21En hij zei tegen hen:
Begrijpen jullie het nog niet?
Noten
1genea, lett.'generatie'; het woord kan echter ook 'soort' betekenen.
Afdrukken | vertaling door Soeting | bij Tiende zondag van de zomer
Laatste wijziging 30 Nov 1999 00:00:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 8,1-21 [Evangelie] Horen, zien en... begrijpen?!, Mar. 8,1-21 [Evangelie] , Mar. 8,1-21 [Evangelie] , Mar. 8,1-9 [Evangelie]

Tiende zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 8,1-21 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1252; Colofon