aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de Zomer, 16 juli 2006
Marcus 6,6-13
Inleiding
NBG '51, overgenomen uit de Bijbelse Bibliotheek
Vertaling
6En Hij ging de omliggende dorpen rond en leerde.
7En Hij riep de twaalven tot Zich
en begon hen uit te zenden,
twee aan twee,
en gaf hun macht over de onreine geesten.
8En Hij gebood hun niets mede te nemen voor onderweg,
dan alleen een staf;
geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel,
9maar wèl sandalen aan de voeten te dragen
en: trekt niet twee hemden aan.
10En Hij zeide tot hen:
Als gij eenmaal ergens een huis zijt binnengegaan,
blijft daar dan,
totdat gij vandaar vertrekt.
11En indien een plaats u niet ontvangt
en zij niet naar u luisteren,
gaat daarvandaan
en schudt het stof af, dat aan uw voeten is1 , hun tot een getuigenis.
12En zij vertrokken
en predikten,
dat zij zich zouden bekeren.
13En zij dreven vele boze geesten uit
en zalfden vele zieken2 met olie
en genazen hen.
Noten
1vgl. Hand. 13:51
2vgl. Jak. 5:14-15
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Vierde zondag van de Zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 12:07:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] ergernis of verwondering, Mar. 6,6-13 [Evangelie] alleen een staf, Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie]

Vierde zondag van de Zomer - groen

De uitzending van de twaalf apostelen

Overige teksten:

Jes. 52,1-6 [OT]
Mar. 6,6-13 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 110; Colofon