aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van de herfst, 28 oktober 2007
Lucas 18,9-14
Inleiding
Spiegel voor sommigen van Jezus' leerlingen...
(de Farizeeer en de tollenaar)
Vertaling
Lucas 18 : 9 – 14

9Hij zei nog
— gericht op sommigen die er bij zichzelf van overtuigd zijn geraakt
dat zij rechtvaardigen zijn
en de overigen minachten –
deze gelijkenis:
10“Twee mensen gingen op naar de tempel
om te bidden –
de ene een Farizeeër
en de andere een tollenaar.
11De Farizeeër ging er staan,
en gericht op zichzelf bad hij dit:
‘O God,
ik dank U
dat ik niet ben zoals de overigen van de mensen:
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als deze tollenaar...;
12ik vast twee maal per sabbatsperiode,
ik sta een tiende af van alles wat ik verwerf...!’
13De tollenaar was veraf gaan staan,
hij wilde zelfs niet de ogen opheffen naar de hemel,
maar hij sloeg zich op zijn borst,
terwijl hij zei:
‘O God,
laat u met mij, zondaar, verzoenen...!’
14Ik zeg jullie:
deze daalde als een gerechtvaardigde af naar zijn huis,
aan die ander voorbij...
Want alwie zichzelf verhoogt zal vernederd worden,
maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden!”

aantekeningen:
11met ‘pros’ voor ‘heauton’ neemt Lukas het ‘pros’ van vs. 9 weer op
12het lijkt mij van belang de joodse klank van ‘sabbat’ door te laten klinken (ik zie geen enkele vertaling dat doen – behalve de Vulgaat!)
14de NBV vertaalt ‘die rechtvaardig is in de ogen van GOD’ en verdonkeremaant zo het proces van rechtvaardigmaking
14de vertaling van ‘para’ is bijna niet te doen... — luistert nauw; het gaat minder om een tegenstelling dan wel om een vergelijking tussen de 2 gestalten, daarom vertaal ik zo letterlijk mogelijk: ‘langs’, ‘voorbij’; ik vind het zelf nog niet echt bevredigend
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 6e zondag van de herfst
Laatste wijziging 27 Oct 2007 16:16:52
Reacties:
Soeting: Spiegel voor sommigen van Jezus [2007-10-17 09:48:44]
Vs 9: ik zou willen voorstellen:
de woorden 'deze gelijkenis' naar de eerste regel te trekken; dat is in het Nederlands vereist; 'kai'. kan beter worden weergegeven door één woord: 'nog'.

'gericht op' — ik vind 'met het oog op'(NBG-'51) mooier. 'Gericht tot'?

Vs 11. 'De Farizeeër ging er staan' — is geen goed Nederlands. 'De Farizeeër ging staan'?

Vs 13 'doe verzoening over mij' — Ik begrijp dat je in de vertaling aan het woord 'verzoening' wilt vasthouden, maar 'verzoening doen' lijkt mij geen goede vertaling. In Lev. 16:30 wordt "over u verzoening gedaan", maar dat doet God niet, maar de priesters voor Gods aangezicht. "Laat u met mij verzoenen"?
Soeting: Spiegel voor sommigen van Jezus [2007-10-23 10:33:43]
Ik las in de commentaar van H.Mulder (Text en Toelichtingdat de tollenaar bedoelde: "O God, laat de verzoening in het offer, dat [zojuist] gebracht is, ook voor mij gelden!" Daar zijn wij het natuurlijk mee eens, maar bedoelde woorden vormen meer een parafrase dan een vertaling.

Ik heb nog een opmerking over de vertaling 'zich vernederen'.  Ik herinner mij dat Tom Naastepad grote bezwaren had tegen deze vertaling. 'Vernederen' is iets verschrikkelijks. Mensen in de concentratiekampen werden in hun menszijn vernederd. 'Zich vernederen' zou dus nooit de bedoeling kunnen zijn van het gebod. IK begrijp Naastepads bezwaar, maar weet geek andere vertaling te bedenken.
Adriaan Soeting
[70] Zonder inhoud

Andere vertalingen: Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-17 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Luthers leesrooster] de gerechtvaardigde, Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie]

6e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 14,7-10 [OT]
Jer. 14,19-22 [OT]
Luc. 18,9-14 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 304; Colofon