aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van de herfst, 28 oktober 2007
Jeremia 14,7-10
JHWH, doe iets!
Inleiding
Deze verzen zijn onderdeel van de ‘droogteliturgie’, 14,1-15,9. Vooraf, in vs. 1-6, gaat een beschrijving van de droogte die mens en dier in nood brengt. Bij het begin van vs. 7 wisselt de tekst van 3e naar 1e persoon, en wordt klaarblijkelijk het volk sprekend ingevoerd (of spreekt de profeet namens het volk?)
Vertaling
7‘Al1 getuigen onze overtredingen tegen ons
JHWH, doe [iets]2 , omwille van uw naam;
ook al3 zijn we vaak van U afgedwaald
en hebben we tegenover U gezondigd.
8Hoop van Israël,
zijn Bevrijder in een tijd van verdrukking,
waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land
als een reiziger die zoekt naar onderdak?
9Waarom zou U zijn als een hulpeloos man
als een held niet in staat om te bevrijden?
U bent toch in ons midden, JHWH
uw naam is over ons uitgeroepen –
laat ons niet aan ons lot over!4
10Zo zegt JHWH over5 dit volk:
Ze hielden ervan te dolen6
hun voeten spaarden ze niet.
JHWH heeft geen plezier meer in hen
nú denkt hij aan hun overtredingen
en confronteert hen met hun zonden.
Noten
1 Voor `im als ‘(ook) al' vgl. Jer. 15,1.
2 De ringcompositie met het markante `asa aan het slot van vs. 22 vraagt om ‘doen', maar dat kan in het Nederlands niet zonder object.
3 Ook ki kan concessief ‘ook al' betekenen, zie HAL bet. 12. Met ‘want' vertalen kán wel, maar NBG ‘51 werkt verwarring, alsof JHWH handelt vanwege de zonden van het volk; het ‘want' slaat echter terug op het eerste versdeel. Ook asyndetisch (NBV) helemaal niet vertalen is een optie.
4 Zo NBG 51, lett. is het ‘niet met rust laten' maar dat heeft in het Ned. een andere connotatie.
5 Ook ‘tot' is mogelijk, maar niet waarschijnlijk omdat in het vervolg in de 3e persoon over het volk wordt gesproken.
6 In de betekenis van ‘afdwalen', vgl. vs. 7.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 6e zondag van de herfst
Laatste wijziging 20 Oct 2007 16:35:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 14,7-10 [OT] , Jer. 14,7-10 [OT] , Jer. 14,7-22 [OT] , Jer. 14,7-22 [OT]

6e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 14,7-10 [OT]
Jer. 14,19-22 [OT]
Luc. 18,9-14 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 225; Colofon