aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van de herfst, 21 oktober 2007
Lucas 18,1-8
Een gelijkenis over een rechter en een weduwe
Inleiding
Een gelijkenis waarmee Jezus wil duidelijk maken dat je eindeloos mag aandringen en bidden. Een onrechtvaardige rechter geeft op het laatst toe. Zal God dan niet veel meer luisteren naar gebeden.
Met dan die onverwachte vraag of er nog geloof gevonden zal worden, ooit.
Vertaling
1Hij sprak nu een gelijkenis tot hen
met het doel dat ze altijd moesten bidden
en niet verslappen.
2Hij zei: er was eens een rechter in een of andere stad,
die God niet vreesde en
voor geen mens ontzag had1 .
3Er was ook een weduwe in die stad
die bij hem kwam en zei:
Zorg voor mijn recht2 jegens3 mijn tegenpartij.
4En hij wilde niet, een tijd lang,
maar daarna zei hij in zichzelf:
ook al vrees ik God niet en
heb ik voor geen mens ontzag,
5nu dan,
omdat deze weduwe
mij moeilijkheden bezorgt,
zal ik haar recht doen,
opdat zij niet op het eind komt
en mij in het gezicht slaat
6En de Heer zei:
hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt!
7Nu dan, zal God geen recht doen
aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot hem roepen
en laat Hij hen wachten?
8Ik zegt jullie dat hij hen met spoed recht zal doen.
Maar als de zoon van de mensen komt,
zal hij dan geloof vinden op aarde?
Noten
1respecteerde
2wraak
3Wat ouderwets, maar om een herhaling van het woorddeel “tegen” te voorkomen toch maar gebruikt
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 5e zondag van de herfst
Laatste wijziging 11 Oct 2007 15:11:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie] De rechter die zich alleen om zichzelf bekommert, Luc. 18,1-8 [Evangelie] , Luc. 18,1-8 [Evangelie]

5e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 32,23-32 [OT]
Luc. 18,1-8 [Evangelie]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 911; Colofon