aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Witte Donderdag, 14 april 2022
Jeremia 31,31-34
Een vernieuwd verbond
Vertaling
31Kijk, de dagen komen
– spreuk van JHWH
dat ik met het huis Juda en het huis Israël
een nieuw verbond zal sluiten;
32niet zoals het verbond dat ik met hun voorouders sloot
ten tijde dat ik hen bij de hand nam
om hen te laten uittrekken uit het land Egypte –
dat verbond met mij dat zij verbroken hebben
terwijl ik [toch] heer over hen ben1 – spreuk van JHWH;
33nee, dit is het verbond
dat ik met het huis Israël na die dagen zal sluiten – spreuk van JHWH:
ik zal mijn onderricht2 in hun binnenste leggen
en op hun hart zal ik die schrijven;3
ik zal hun tot een god zijn
en zij zullen mij tot een volk zijn.
34Dan zullen zij elkaar niet meer leren zeggen
de een de ander, een mens zijn broeder:
‘Je moet JHWH kennen!’
want allemaal zullen ze mij kennen, van klein tot groot – spreuk van JHWH
want ik zal hun schuld vergeven
en aan hun zonde niet meer denken!
Noten
1 JHWH benadrukt hier, dat hij de ‘senior partner' is (zie Holladay, Jeremiah II, p. 198) en dat het verbond daarom van hem afhangt; des te absurder dat het volk het verbreekt.
2 of: tora. Laten staan van Hebreeuwse woorden verdient i.h.a. geen aanbeveling omdat het niet-ingewijden uitsluit; tegelijk is de verwijzing naar niet zomaar een stukje onderwijs maar déze ‘tora' wel erg belangrijk; laat het afhangen van de hoorders, lees eventueel ‘tora' en voeg toe  ‘– het onderricht van Mozes.'
3 Vgl. hiertoe 17,1, waar Juda's zonde op de tafel van hun hart wordt gegrift; tegelijk is er natuurlijk associatie met Deut. 5,22 de stenen tafelen.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 18 Oct 2007 08:53:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 31,31-34 [OT] , Jer. 31,31-34 [OT] , Jer. 31,31-34 [OT] Een vernieuwd verbond, Jer. 31,31-34 [OT] , Jer. 31,31-34 [OT]

Witte Donderdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 31,31-34 [OT-alt]
Ex. 12,1-20 [OT]
Joh. 13,1-15 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2045; Colofon