aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 31,31-34 Een vernieuwd verbond
31Kijk, de dagen komen
– spreuk van JHWH
dat ik met het huis Juda en het huis Israël
een nieuw verbond zal sluiten;
32niet zoals het verbond dat ik met hun voorouders sloot
ten tijde dat ik hen bij de hand nam
om hen te laten uittrekken uit het land Egypte –
dat verbond met mij dat zij verbroken hebben
terwijl ik [toch] heer over hen ben1 – spreuk van JHWH;
33nee, dit is het verbond
dat ik met het huis Israël na die dagen zal sluiten – spreuk van JHWH:
ik zal mijn onderricht2 in hun binnenste leggen
en op hun hart zal ik die schrijven;3
ik zal hun tot een god zijn
en zij zullen mij tot een volk zijn.
34Dan zullen zij elkaar niet meer leren zeggen
de een de ander, een mens zijn broeder:
‘Je moet JHWH kennen!’
want allemaal zullen ze mij kennen, van klein tot groot – spreuk van JHWH
want ik zal hun schuld vergeven
en aan hun zonde niet meer denken!
Noten
1 JHWH benadrukt hier, dat hij de ‘senior partner' is (zie Holladay, Jeremiah II, p. 198) en dat het verbond daarom van hem afhangt; des te absurder dat het volk het verbreekt.
2 of: tora. Laten staan van Hebreeuwse woorden verdient i.h.a. geen aanbeveling omdat het niet-ingewijden uitsluit; tegelijk is de verwijzing naar niet zomaar een stukje onderwijs maar déze ‘tora' wel erg belangrijk; laat het afhangen van de hoorders, lees eventueel ‘tora' en voeg toe  ‘– het onderricht van Mozes.'
3 Vgl. hiertoe 17,1, waar Juda's zonde op de tafel van hun hart wordt gegrift; tegelijk is er natuurlijk associatie met Deut. 5,22 de stenen tafelen.

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 5e zondag van de herfst
Laatste wijziging 18 Oct 2007 08:53:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 31,31-34 , Jer. 31,31-34 , Jer. 31,31-34 Een vernieuwd verbond, Jer. 31,31-34 , Jer. 31,31-34
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 58; Colofon