aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
13e van de Zomer, 17 september 2023
Matteüs 18,21-35
Inleiding
De vertaling heb ik van een indeling in scènes voorzien.
Vertaling
AANLEIDING

21
Toen kwam Petrus erbij en zei tot hem:
Heer, hoe dikwijls zal m'n broeder tegen mij zondigen
en zal ik hem vergeven? Tot zeven keer toe?

22
Zegt tot hem Jezus:
Niet zeg ik je: tot zeven keer toe,
maar tot zeventig keer zeven.

INLEIDING

23
Daarom wordt de hemelheerschappij
wel vergeleken met een mensenkoning,
die afrekening wilde houden met zijn knechten.

SCENE=I

24
Toen hij met de afrekening begonnen was,
werd er ééntje bij hem gebracht,
schuldenaar van duizend talenten.

25
Daar hij niks had terug te geven,
beval de heer dat hij verkocht werd
en ook de vrouw en ook de kinderen
en ook alles, zoveel als hij had  
en dat er teruggegeven zou worden;

26
de knecht viel neer
en aanbad hem zeggend:
wees grootmoedig jegens mij  
alles zal ik u teruggeven!

27
De heer werd met ontferming bewogen over die knecht;
hij liet hem los
en de schuld vergaf hij hem.

SCENE=II

28
Toen die knecht naar buiten was gekomen,

vond hij één van zijn mede knechten,
die hem honderd denariën schuldig was;
hij greep hem bij de keel, zeggend:
geef terug, als je iets schuldig bent!

29
Zijn medeknecht viel neer
en deed een beroep op hem zeggend:
wees grootmoedig jegens mij  
ik zal (het) u teruggeven!

30
Doch hij wilde dat niet, maar ging weg
en wierp hem in de kerker,
tot hij het verschuldigde teruggegeven zou hebben.

SCENE=III

31
Toen dan zijn medeknechten zagen wat er gebeurd was,
werden ze zeer bedroefd
en gingen alles wat gebeurd was
melden aan hun heer;

32
toen heeft zijn heer hem bij zich geroepen
en zegt tot hem:
waardeloze knecht,
heel die (grote) schuld heb ik je vergeven,
omdat je een beroep op mij deed;

33
had niet ook jij je moeten ontfermen
over jouw medeknecht,
zoals ik me ook over jou heb ontfermd?

34
En boos geworden gaf z'n heer hem over aan de folteraars
totdat hij al het verschuldigde teruggegeven zou hebben.

UITLEIDING

35 Zo zal ook mijn hemelse vader jullie doen,
als niet iedereen z'n broeder vergeeft
uit [het diepst van] jullie harten.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 13e van de Zomer
Laatste wijziging 7 Sep 2023 15:55:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 18,21-35 [Evangelie] De (on)koninklijke mens, Mat. 18,21-35 [Evangelie] Vergeving vanuit het hart

13e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jona 1,1-17 [OT]
Mat. 18,21-35 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 807; Colofon