aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de Zomer, 3 september 2023
Matteüs 17,9-20
Vertaling
9En terwijl ze van de berg afdaalden,
gebood Jezus hen:
Spreek met niemand over het visioen
tot de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.
10En de leerlingen vroegen hem:
Waarom zeggen de schriftgeleerden dan,
dat Elia eerst moet komen?
11Antwoordend zei hij vervolgens:
Elia komt wel en zal alle dingen herstellen…
12Ik zeg jullie echter, dat Elia reeds gekomen is,
en ze hebben hem niet herkend,
maar hebben hem aangedaan wat ze wilden.
Evenzo is door hen ook voor de Mensenzoon het lijden aanstaande.  
13Toen begrepen de leerlingen,
dat hij hun over Johannes de Doper sprak.

14En bij de menigte gekomen,
kwam er iemand tot hem,
die voor hem op de knieën valt en zegt:
15Heer, ontferm u over mijn zoon,
want hij is lunatiek en hij lijdt hevig.
Want dikwijls valt hij in het vuur
16en dikwijls in het water.
En ik heb hem tot uw leerlingen gebracht,
maar zij waren niet bij machte
om hem te genezen.
17Antwoordend zei Jezus echter:
O, verkeerde generatie, zonder vertrouwen,
tot hoelang zal ik bij jullie zijn,
tot hoelang zal ik jullie verdragen?
18Breng hem mij hier!
En Jezus bestrafte hem
en de demon ging van hem uit,
en de jongen was genezen,
vanaf dat uur.

19Toen kwamen de leerlingen tot Jezus,
die zich afgezonderd had, en zeiden:
Hoezo waren wíj niet bij machte die uit te werpen?
20 Hij zegt hen echter:
Vanwege jullie gebrek aan vertrouwen (kleingeloof).
Want, amen, ik zeg jullie,
als jullie vertrouwen hadden
gelijk aan een mosterdkorrel,
21jullie zouden tot deze berg zeggen:
Verplaats je van hier naar daar  
en die zal zich verplaatsen.
En niets zal voor jullie onmogelijk zijn.

22Nadat zij zich echter in Galilea samengevoegd hadden,
zei Jezus tot hen:
Het is aanstaande dat de Mensenzoon  overgeleverd  wordt
23in de handen van mensen,
en zij zullen hem doden,
en op de derde dag zal hij opgewekt worden.
En zij werden zeer bedroefd.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 11e van de Zomer
Laatste wijziging 11 May 2023 07:47:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 17,1-9 [Evangelie] , Mat. 17,14-20 [Evangelie] , Mat. 17,14-20 [Evangelie] , Mat. 17,1-13 [Evangelie] op de berg, Mat. 17,14-20 [Evangelie] Een zoon van een mens die vreselijk lijdt..., Mat. 17,14-20 [Evangelie] , Mat. 17,1-9 [Evangelie] , Mat. 17,1-9 [Evangelie]

11e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 7,21-28 [OT]
Mat. 17,9-20 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 750; Colofon